Loading...
Farnost2022-06-30T13:42:20+01:00

Z naší farnosti

 • POZOR! Z důvodu rekonstrukce silnice před farou není možné vjet autem do dvora ani na blízké parkoviště. Při mši svaté je možné parkovat na farní zahradě, vjezd z ulice Nová.
 • 1. 7. bude otec Tomáš navštěvovat nemocné
 • 1. 7. v 19 hod. společenství mládeže v Lidovém domě
 • 2. 7. v 16 hod. v Myslibořicích mše svatá s nedělní platností, v neděli nebude!
 • 2. 7. v 18 hod. v kapli na faře pobožnost 1. soboty
 • 3. 7. v 9 hodin Lesůňkách poutní mše svatá
 • 3. 7. sbírka na opravy a podporu pastorace

Více na facebook,  youtube, popř. JsJ JnR

Mimo naši farnost

 • 23. 6. v 18 hod. Večer chval v kostele Proměnění Páně na Jejkově
 • 24. 6. ve 14.30 hod. PRIMICE v Blížkovicích
 • 24. 26. 6. Kefasfest v Dolních Kounicích
 • 30. 6. 4. 7. Františkánské setkání mládeže ve Cvilíně
 • 6. 10. 7. Katolická Charismatická konference v Brně
 • 9. 14. 7. Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové

Akce

Rozpis úklidu

8 ledna - 24 prosince

Klíč za váš dar

16 srpna, 2021 - 31 prosince, 2022

Farní časopis

LEF

LEF čísla ke stažení ROK 2022 226 (22. 5. -

Název

Přejít nahoru