Loading...
Farnost2023-05-29T19:26:26+01:00

Z naší farnosti

Pravidelné bohoslužby:
neděle v 9:30 hod. (po mši svaté přátelské posezení do 12 hodin) a v 19 hod., v zimním období v 18 hod.
úterý, čtvrtek, pátek v 19 hod., v zimním období v 18 hod. na faře
středa v 7:30 hod. (v zimním období na faře)
 • od neděle 15. 1. bude v kostele půl hodiny  po mši svaté setkání ministrantů a ministrantek
 • 5. 4. v 17.45 hod. v kostele Schola a po mši svaté společenství mládeže
 • 26. 4. v 17 hod. v Lidovém domě setkání MM – babiček
 • Od 1. 5. ve všecní dny v 19 hod. v Ratibořicích májové pobožnosti – růženec, mariánské litanie, modlitby a prosby k Panně Marii, mariánské písně, čtení z Bible
 • 30. 5. v 18 hod. v kostele Scholička
 • 2. 6. bude otec Václav navštěvovat nemocné
 • 2. 6. v 17 – 22 hod. Noc kostelů –  plakát zde
 • 2. 6. v 18 – 22 hod. Muzejní noc v Muzeu Otokara Březiny
 • 3. 6. v 18 hod. v kostele pobožnost 1. soboty
 • 4. 6.  sbírka na opravy a podporu pastorace
 • 9. 6. v 18 hod. zpověď dětí a rodičů k Prvnímu svatému píjímání
 • 10. a 11. 6. v 9 – 11 a 14 – 16 hod. „Víkend otevřených zahrad“ v Muzeu Otokara Březiny
 • 11. 6. při mši svaté v 9.30 hod. První svaté přijímání

Mimo naši farnost

 • 2. 6. Noc Kostelů – oslavte s námi 15 let noci kostelů v letošním roce je přihlášeno aktuálně 1298 kostelů

Slavnostní otevření kostela a svěcení nového oltáře –  záznam zde

Více na facebook, youtube, popř. JsJ JnR

Akce

NOC KOSTELŮ

2 června @ 5:00 pm - 10:00 pm

Zlatá jeřabina

1 března - 31 března

Rozpis úklidu

12 ledna - 31 prosince

Klíč za váš dar

16 srpna, 2021 - 31 prosince, 2022

Farní časopis

LEF

LEF čísla ke stažení ROK 2023 233 (23. 4. -

Název

Přejít nahoru