Loading...
Farnost2023-01-30T18:43:20+01:00

Z naší farnosti

 • od neděle 15. 1. bude v kostele půl hodiny  po mši svaté setkání ministrantů a ministrantek
 • 31. 1. v 16:45 hod. v kapli na faře Schola a po mši svaté společenství mládeže
 • 3. 2.  bude otec Tomáš navštěvovat nemocné
 • 3. 2. v 16 hod. v kostele uklízení betléma
 • 4. 2. v 15 hod. v kostele v komunitním centru setkání a pohoštění koledníků Tříkrálové sbírky
 • 4. 2. v 17 hod. v kapli na faře pobožnost 1. soboty
 • 5. 2.  sbírka na opravy a podporu pastorace
 • 7. 2. v 17 hod. v kapli na faře Scholička
 • 14. 2. v 16:45 hod. v kapli na faře Schola a po mši svaté společenství mládeže
 • 21. 2. v 17 hod. v kapli na faře Scholička
 • 22. v 17 hod. v Lidovém domě setkání MM –  babiček
 • 26. 2. v 9:30 hod. při mši svaté kurz lektorů, vede P. Jan Krbec, farář z Rokytnice
 • 28. 2.  v 16:45 hod. v kapli na faře Schola a po mši svaté společenství mládeže
 • 3. 3. bude otec Tomáš navštěvovat nemocné
 • 4. 3.  v 15 hod. v kapli na faře pobožnost 1. soboty
 • 12. 3. v 9:30 hod. při mši svaté kurz lektorů, vede P. Jan Krbec, farář z Rokytnice
 • 29. 3. v 17 hod. v Lidovém doně setkání MM –  babiček

Mimo naši farnost1

 • 3. 2. ve 20 hod. Ples třebíčských farností v klubu Hájek, předprodej 8. 1. v bazilice sv. Prokopa
 • 16. 2. v 18 hod. v kostele Proměnění Páně v třebíči na Jejkově Večer chval

 

 

Turistická sezona v našem farním kostele sv. Markéty bude zahájena v roce 2023

Farní kostel svaté Markéty byl sice slavnostně otevřen 1.10., ale pouze v režimu konání farních bohoslužeb a udělování svátostí. V současné době se připravuje návštěvnický okruh, který bude přístupný až v turistické sezóně pro rok 2023. Podobně bude uvedena do provozu  také vyhlídková věž kostela. Otevírací doba bude shodná se státním zámkem Jaroměřice n/R.

V případě naléhavého zájmu o prohlídku větších skupin /alespoň 10 osob/ před termínem otevření pro veřejnost a turistickou sezónu roku 2023 prosím kontaktujte faráře P. T. Holcnera 777 83 15 50  tomas.holcner @ seznam.cz

Pravidelné bohoslužby: 9.30 a 18.00 neděle / po ranní mši svaté přátelské posezení farnosti

                                                   18.00 úterý, čtvrtek, pátek

                                                   7.30 středa

Během konání mše svaté, pohřbu atd. není možné konat prohlídky kostela

Slavnostní otevření kostela a svěcení nového oltáře –  záznam zde

Více na facebook, youtube, popř. JsJ JnR

Akce

Rozpis úklidu

12 ledna - 31 ledna

Klíč za váš dar

16 srpna, 2021 - 31 prosince, 2022

Farní časopis

LEF

LEF čísla ke stažení ROK 2023 LEF (15. 1. -

Název

Přejít nahoru