Loading...
Farnost2022-01-16T08:06:09+01:00

Z naší farnosti

 • opět můžete sledovat on-line přenosy mše svaté z Lidového domu v 10.30 hodin zde
 • 21. 1. v 19 hod. společenství mládeže v Lidovém domě
 • 26. 1. v 18 hod. v Lidovém domě setkání MM – babiček
 • 4. 2. bude otec Tomáš navštěvovat nemocné
 • 4. 2. v 19 hod. společenství mládeže v Lidovém domě
 • 5. 2. v 17 hod. v kapli na faře pobožnost 1. soboty
 • 6. 2. sbírka na opravy a podporu
 • 18. 2. v 19 hod. společenství mládeže v Lidovém domě

Mimo naši farnost

 • 22.1. duchovní setkání pro rozvedené v Centru pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno
 • 27. 1. ve 20 hod. on-line setkání pro kostelníky prostřednictvím platformy zoom a youtube, všechny podrobnosti je možné najít na
  http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/sluzba-kostelnika

Akce

Rozpis úklidu

8 ledna - 24 prosince

Tříkrálová sbírka

1 ledna - 16 ledna

Klíč za váš dar

16 srpna, 2021 - 31 prosince, 2022

Zlatá jeřabina

20 května, 2021

Farní časopis

LEF

LEF Jednotlivé díly ke stažení ROK 2021 223 (19.12. -

Přejít nahoru