Loading...
Farnost2022-09-11T09:05:42+01:00

Z naší farnosti

 • POZOR! Z důvodu rekonstrukce silnice před farou není možné vjet autem do dvora ani na blízké parkoviště. Při mši svaté je možné parkovat na farní zahradě, vjezd z ulice Nová.
 • 11. 9. posvícení v Dolních Lažanech
 • 23. 9 po mši svaté společenství mládeže v Lidovém domě
 • 28. 9. v 17 hod. v Lidovém domě setkání MM – babiček
 • 1. 10. v 15 hod. Slavnostní otevření našeho kostela a svěcení nového oltáře
 • 1. 10. v 17 hod. v kapli na faře pobožnost 1. soboty
 • 1. 10. v 19 hod. koncert v Chrámu sv. Markéty
 • 7. 10. bude otec Tomáš navštěvovat nemocné
 • 3. 7. sbírka na opravy a podporu pastorace
 • 7. 10. po mši svaté společenství mládeže v Lidovém domě

Více na facebook, youtube, popř. JsJ JnR

Mimo naši farnost

 • 15. 9. rekolekce v Jemnici

Akce

Rozpis úklidu

8 ledna - 24 prosince

Klíč za váš dar

16 srpna, 2021 - 31 prosince, 2022

Farní časopis

LEF

LEF čísla ke stažení ROK 2022 228 (28.8 - 9.

Název

Přejít nahoru