Loading...
Farnost2021-04-19T08:51:06+01:00

Z naší farnosti

Mimo naši farnost

  • 28. 5. Noc kostelů, letos s mottem žalmu 104,20 „Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří.“
  • Poutní cesta „Sedm radostí Panny Marie“ byla realizována na trase mezi lelekovickým kostelem sv. Filipa a Jakuba a kostelem Narození Panny Marie ve Vranově u Brna.

Akce

Výzva k roku svatého Josefa

17 března - 30 dubna

Rozpis úklidu

6 března - 31 prosince

Tříkralová sbírka

1 ledna - 30 dubna

Farní časopis

LEF

LEF Jednotlivé díly ke stažení 221 (11. 4. - 20.

Přejít nahoru