Loading...
Farnost2023-03-19T08:22:12+01:00

Pro návštěvníky

Pokud si chcete kostel prohlédnout s průvodcem, kontaktujte paní kastelánku:
tel.: +420 604 907 690
e-mail: kosteljaromerice@gmail.com
Během konání mše svaté, pohřbu atd. není možné konat prohlídky kostela

Z naší farnosti

Pravidelné bohoslužby:
neděle v 9:30 hod. a v 18 hod. (po ranní mši svaté přátelské posezení do 12 hodin)
úterý, čtvrtek, pátek v 18.00 hod. (v zimním období na faře)
středa v 7:30 hod. (v zimním období na faře)

Sbírka Haléř sv. Petra přinesla v Jaroměřicíh 11 400 korun a v Myslibořicích 1 300 korun, sbírky byly odeslány.

Ve středu do 14 hod. je brigáda pro chlapy – kácení borovic u kaple sv. Josefa, které poškozují fasádu a  střechu kaple. Povolení k tomuto záměru bylo uděleno. Děkuji za pomoc. Otec Tomáš

 • od neděle 15. 1. bude v kostele půl hodiny  po mši svaté setkání ministrantů a ministrantek
 • každou neděli v 15. hod. a každý pátek v 17.30 hod. v postní době pobožnost křížové cesty
 • každé úterý po mši svaté Postní duchovní obnova
 • 29. 3. v 17 hod. v Lidovém doně setkání MM –  babiček
 • 1. 4. v 18 hod. v kapli na faře pobožnost 1. soboty
 • 2. 4. velikonoční zpověď v chrámu sv. Markéty
 • 7. 4. bude otec Tomáš navštěvovat nemocné
 • 7. 4 v 15 hod. Křížová cesta v zámeckém parku
 • 9. 4. sbírka na opravy a podporu pastorace
 • 26. 4. v 17 hod. v Lidovém domě setkání MM – babiček

Mimo naši farnost

 • 23. 3. a 20. 4.  od 18 hod. Večer chval v kostele Proměnění Páně
  v Třebíči na Jejkově

Slavnostní otevření kostela a svěcení nového oltáře –  záznam zde

Více na facebook, youtube, popř. JsJ JnR

Akce

Zlatá jeřabina

1 března - 31 března

Postní duchovní obnova

28 února - 28 března

Rozpis úklidu

12 ledna - 31 prosince

Klíč za váš dar

16 srpna, 2021 - 31 prosince, 2022

Farní časopis

LEF

LEF čísla ke stažení ROK 2023 232 (5. 3. -

Název

Přejít nahoru