Jaroměřice nad Rokytnou

Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou
v děkanství moravskobudějovickém, okres Třebíč

Kostely a kaple
kostel farní sv. Markéty (GPS)
kaple Nejsvětější Trojice (Blatnice)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Bohušice)
kaple Narození Panny Marie (Boňov)
kaple sv. Josefa (Jaroměřice nad Rokytnou)
kaple sv. Kateřiny (Jaroměřice nad Rokytnou) Budova patří Městu
kaple sv. Františka z Assisi (Lesůňky)
kaple sv. Víta (Ohrazenice na Moravě)
kaple sv. Antonína Paduánského (Popovice nad Rokytnou)
kaple sv. Petra a Pavla (Příložany)
kaple sv. Bartoloměje (Příštpo)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Ratibořice na Moravě)
kaple sv. Matouše (Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Blatnice
Bohušice
Boňov
Dolní Lažany
Jaroměřice nad Rokytnou
Lesůňky
Ohrazenice
Popovice
Příložany
Příštpo
Ratibořice
Štěpánovice
Vacenovice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Jaroměřice nad Rokytnou
16. února

© 2000-2024, Biskupství brněnské