Aktuality

Oprava varhan a adopce píšťal – zde

Kalendář:

 • každý pátek v 16 30 hod. v Lidovém domě Rozmarýnek pro děti
 • 2.10. bude P. Jan navštěvovat nemocné
 • 4.10. sbírka na varhany (vždy 1. neděli v měsíci)
 • 11.10. v 11 hod. v Ohrazenicích posvícenská mše svatá
 • 13.10. v 9 hod. setkání Modliteb matek na mateřské dovolené – srdečně zveme všechny maminky mezi nás do společenství matek modlících se za děti, setkání probíhá jednou za 14 dní od 9 do 1130 hod. – kontakt: Marie Vechetová, tel. 720472940, Veronika Havlenová, tel. 605218488
 • 13.10. v 19 hod. v Lidovém domě setkání Modliteb matek
 • 16. a 23. 10. v 19 30 hod. setkání biřmovanců
 • 18.10. v 11 hod. v Ratibořicích posvícenská mše svatá, od 10 30 hod. růženec
 • 18.10. sbírka na misie
 • 18.10. ve 14 30 hod. v Lidovém domě oslava 120 let od založení Jednoty sv. JosefapozvJsJ
 • 21.10. v 18 30 hod. v Lidovém domě setkání MM babiček

Mimo naši farnost:

 • 1.10. ve 14 15 hod. v galerii chodba v Kat. gymnáziu přednáška P. Gorazda Cetkovského, O.Carm. k výstavě Karmelitáni v Kostelním Vydří, výstava potrvá do 16.10.
 • karmelitani4.10. v 14 30 hod. v Lidéřovicích Větrání kostela a varhan. Básně F. Halase ze sbírky Naše paní Božena Němcová přednese Michal Ježek, varhanní doprovod P. Christian Pšenička, OPraem.
 • 10. října 2015 v 19 hod. v bazilice sv. Prokopa v Třebíči ADORAMUS TE CHRISTE – po vzoru komunity z Taizé
 • 15.10. v 17 hod. v Třebíči v Poradně Ruth beseda Doprovázení pěstounských rodin, Karlovo náměstí 41/30
 • 16. a 17.10. v Brně Národní eucharistický kongres – Podrobný rozpis všech doprovodných programů NEK
 • 16.10. v 17 hod. v Třebíči v zasedací místnosti KDU-ČSL přednáška Jiřího Miholy Mariánská poutní místa
 • 20.10. v 17 hod. v Třebíči v Poradně Ruth beseda Jak přežít pubertu svých dětí, Karlovo náměstí 41/30
 • 22.10. v 18 hod. v aule Kat. gymnázia v Třebíči Večer chval 2015_10_22_vecerchval
 • 26.-31.10. v Hrotovicích Duchovní obnova, vede P. George Biju VC

Výuka náboženství ve školním roce 2015/2016 začíná 14.9.2015

Vždy v pondělí

1. ročník 11 10 –  11 55 hodin třída 1.A
2. ročník 12 00 –  12 45 hodin třída 2.B
4.,5.,6. ročník 13 15 –  14 00 hodin třída 6.B
7.,8. ročník 14 00 –  14 45 hodin třída 6.B