Aktuality

Děkujeme nadaci ČEZ, která nám prostřednictvím Města Jaroměřice n. R. přispěla 200 tis. korunami na projektovou dokumentaci ke generální opravě kostela a těšíme se na další spolupráci.

Kalendář:

  • 13.6. v 19 hod. v LD Modlitby matek
  • 16.6. ve 20 hod. (po mši sv.) společenství pro mládež v Lidovém domě
  • 18.6. mše sv. pouze v 7.30 hod. s průvodem Božího těla
  • 25.6. bude sbírka na bohoslovce a formaci kněží
  • 25.6. po dopolední mši sv. před kostelem žehnání dopravních prostředků před prázdninovým cestováním
  • 28.6. v 18.15 hod. v Lidovém domě Modlitby matek – babiček
  • 2.7. sbírka na opravy a podporu pastorace
  • 2.7. v 11 hod. v Ratibořicích poutní mše svatá, od 10.30 hod. růženec

Mimo naši farnost:

  • 22.6. v 18 hod. Večer chval v aule Katolického gymnázia v Třebíči s duch. otci Serafem O.Carm a Vojtěchem Loubemvecer_chval_0617
  • 23.-25.6. Festival Kefasfest v klášteře Rosa coeli v Dolních Kounicích

Výuka náboženství ZŠ Jaroměřice:

1. a 2. ročník, středa, třída: 1. B, 11:15 hod. – 12:00 hod.,
učí Mgr. Veronika Havlenová
3. a 4. ročník a 5. A, středa, třída: 5. A, 12:10 hod. – 12:55 hod.,
učí P. Mgr. Tomáš Holcner
5., 7. a 8. ročník, středa, třída: 6. A, 13:15 hod. – 14:00 hod.,
učí P. Mgr. Tomáš Holcner

Oprava varhan a adopce píšťal – zde