Aktuality

 

Záchrana kostela svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny

Děkujeme nadaci ČEZ, která nám prostřednictvím města Jaroměřice n. R. přispěla 200 tis. korunami na projektovou dokumentaci ke generální opravě kostela a těšíme se na další spolupráci.
 

Kalendář:

 • 12. – 14. 4. duchovní obnova pro biřmovance v Kostelním Vydří
 • 14. 4. Květná neděle – svěcení kočiček a průvod kostelem- od 18 hod. svátost smíření v kostele, cizí zpovědníci
 • 18. 4. Zelený čtvrtek– mše sv. v Myslibořicích odpadá
  – v 19 hod.
  mše sv. (zpívá chrámový sbor), po ní do 21 hod. adorace
  – noční adorace od 21 do 24 hod.
 • 19. 4. Velký pátek – v 15 hod. křížová cesta v parku, při špatném počasí v kostele
  – v 19 hod. velkopáteční obřady
  – v 15 hod. v kapli v Ratibořicích růženec, křížová cesta a pašije
 • 20. 4. Bílá sobota – ve 20 hod. vigilie, zpívá chrámový sbor, po obřadech agapé
 • 21. 4. při dopoledních mších svatých žehnání pokrmů
 • 22. 4. mše svaté pouze
  v 7.30 hod. v Jaroměřicích
  v 9 hod. v Myslibořicích
 • 23. 4. v 19 hod. v Lidovém domě setkání Modliteb matek
 • 23. 4. v 17.30 hod. v Ratibořicích mše sv. s udělováním svátosti nemocných, od 17 hod. svátost smíření a růženec,
  v 19 hod. v Lidovém domě setkání Modliteb matek
 • 24. 4. v 18.30 hod. v Lidovém domě setkání MM – babiček
 • 26. 4. v 18 hod. zpověď dětí a rodičů před prvním svatým přijímáním
 • 27. 4. v Lidovém domě ochutnávka vín
 • 28. 4. v 10.30 hod. první sv. přijímání, zpívá schola z Moravských Budějovic
 • 30. 4. od 17 hod. na farní zahradě pálení čarodějnic
 • od 1. 5. po večerních mších svatých májové pobožnosti s litaniemi
 • od 1. 5. v 19 hod. každé pondělí, středu a pátek v Ratibořicích májová pobožnost
 • 3. 5. bude P. Tomáš navštěvovat nemocné
 • 4. 5. v 18 hod. v kostele pobožnost 1. soboty
 • 5. 5. sbírka na opravy a podporu pastorace
 • 7. 5. v 17.30 hod. v Ratibořicích mše sv., od 17 hod. růženec
 • 12. 5. v 8 hod. odjezd na farní poutní zájezd do Lomnice u Tišnova- mše sv. v 10.30 hod. je zrušena!
 • 16. 5. v 9 hod. rekolekční mše svatá, večerní je zrušena
 • 19. 5. sbírka na Charitu
 • 29. 5. v 18.30 hod. v Lidovém domě setkání MM – babiček

Mimo naši farnost:

 • 14. 4. v Brně Diecézní setkání mládeže s biskupem Vojtěchem
 • 16. 4. ve 20 hod. ve Žďáru n. Sázavou pašijová hra „Co se stalo s Ježíšem“
 • 25. 4.  v 18 hod. v kostele Proměnění Páně na Jejkově v Třebíči Večer chval
 • 27. 4. Pěší pouť rodin z Lukova do Přibyslavic