Aktuality

 Kalendář:


 • každý pátek 16 30 - 18 00 hod. v LD Rozmarýnek – setkání pro holky a kluky
 • 26.11. v 18 30 hod. v Lidovém domě setkání Modliteb matek – babiček
 • 28.11. v 18 30 hod. (po mši svaté) v dětské kapli setkání biřmovanců
 • 29. a 30.11. žehnání adventních věnců
 • od 30.11. adventní putování sošky Panny Marie v rodinách
 • od 2.12. každé úterý v 6 15 hod. rorátní mše sv.
 • 3.12. Mikulášská nadílka pro děti po dětské mši sv.
 • 5.12. bude P. Jan navštěvovat nemocné
 • 7.12. sbírka na varhany
 • 9.12. v 19 hod. v Lidovém domě setkání Modliteb matek
 • 10.12. v 18 30 hod. setkání dětí a rodičů k 1. sv. přijímání
 • 12.-14.12. Adventní duchovní obnova pro biřmovance v Kostelním Vydří
 • 13. a 14.12. na zámku Vánoční trhy, tématická výstava, divadla, např. Divadlo Víti Marčíka Setkání před Betlémem

Mimo naši farnost:

 • 21.11. v 18 hod. v Třebíči v zas. místnosti KDU – ČSL přednáška Lukáše Lhoťana Islamizace ČR
 • 25.11. v 16 hod. v Třebíči na ul. Vltavínská 1376 přednáška PhDr. Jany Matějkové Předcházíme poruchám učení
 • 27.11. v 18 hod. v aule Kat. gymnázia v Třebíči Večer chval
 • 28.-30.11. v Babicích Duchovní obnova, P. Artur Cierlicki, SAC
 • 30.11. od 14 30 hod.v Lidéřovicích Větrání kostela a varhan – setkání s poezií (V. Holan) a s hudbou (varhany a housle) 

Výuka náboženství ve školním roce 2014/2015

Pondělí 13 15 – 14 00 hodin 6. – 9. třída
Úterý 11 15 – 12 00 hodin 1. – 2. třída
12 10 – 12 55 hodin 3. třída
13 15 – 14 00 hodin 4. – 5. třída