Aktuality

Děkujeme nadaci ČEZ, která nám prostřednictvím Města Jaroměřice n. R. přispěla 200 tis. korunami na projektovou dokumentaci ke generální opravě kostela a těšíme se na další spolupráci.

Kalendář:

 • od 18. 2. v postní době křížová cesta každou neděli ve 14.30 hod., každou středu v 17.10 hod. a každý pátek v 17.30 hod.
 • od 20. 2. v postní době každé úterý po mši svaté v 18. 30 hod. duchovní obnova Příklady svatýchPublikace1
 • 21. 3. v 18.15 hod. v Lidovém domě setkání MM babiček
 • 23. 3. 2017 v 16 hod. v Lidovém domě Velikonoční tvoření s Rozmarýnkem
 • 25. 3. Květná neděle – svěcení kočiček a průvod kostelem
 • 25. 3. v 18 – 19 hod. svátost smíření v kostele, cizí zpovědníci
 • z 24. na 25. 3. v noci změna času
 • 25. 4. v 18.15 hod. v Lidovém domě setkání MM babiček

Mimo naši farnost:

 • 22. 3.  v 9.30 hod. v Jemnici rekolekce
 • 22. 3. v 18 hod. v aule Katolického gymnázia v Třebíči Večer chval s duchovními otci Serafem O.Carm a Vojtěchem Loubem
 • 24. 3. v Brně Diecézní setkání mládeže s biskupem Vojtěchem
 • 19. – 22. 4.  na Velehradě Studentský Velehrad

 

Výuka náboženství ZŠ Jaroměřice:

Oprava varhan a adopce píšťal – zde