Aktuality

Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

Od dnešního dne (čtvrtek 12. března 2020) od 14.00 hodin se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně…. celý text ke stažení zde

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha Cikrleho z 31. 3. 2020 zde

Mimořádné číslo farního zpravodaje: LEF Koronavir – informace pro farnost

 

Záchrana kostela svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny

Děkujeme nadaci ČEZ, která nám prostřednictvím města Jaroměřice n. R. přispěla 200 tis. korunami na projektovou dokumentaci ke generální opravě kostela a těšíme se na další spolupráci.

 

Otevírá se nová první třída na křesťanských principech s důrazem na osobnostní rozvoj dětí 

 Kalendář:

prozatím všechny akce zrušené

 • 25. 3. v 18.00 hod. v Lidovém domě setkání MM – babiček
 • 25. 3. bude mše svatá až večer v 18 hod. na faře
 • 27. 3. po mši svaté schůzka biřmovanců na faře
 • 29. 3. začátek letního času (z 2:00 hod. na 3:00 hod.)
 • 3. 4. bude otec Tomáš navštěvovat nemocné
 • 4. 4. v 18 hod. v kapli na faře pobožnost 1. soboty
 • 5. 4. sbírka na opravy a podporu pastorace
 • 10. 4. v 15 hod. křížová cesta v zámeckém parku
 • 17. 4. v 19 hod. společenství mládeže v Lidovém domě
 • 17. – 19. 4. duchovní obnova biřmovanců v Kostelním Vydří
 • 25. 4. Ochutnávka vín v Lidovém domě od 15 hod.

Mimo naši farnost:

 • 26. 3. v 18 hod. v kostele Proměnění Páně v Třebíči na Jejkově večer chval
 • 23. 4. v 18 hod. v kostele Proměnění Páně v Třebíči na Jejkově večer chval
 • 28. 5. v 18 hod.  v kostele Proměnění Páně v Třebíči na Jejkově večer chval
 • 18. 6. v 18 hod. v kostele Proměnění Páně v Třebíči na Jejkově večer chval