Aktuality

Záchrana kostela svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny

Děkujeme nadaci ČEZ, která nám prostřednictvím města Jaroměřice n. R. přispěla 200 tis. korunami na projektovou dokumentaci ke generální opravě kostela a těšíme se na další spolupráci.

 Kalendář:

 • 15. 9. poslední mše svaté v kostele
 • 15. 9. v 7.30 hod. posvícenská mše svatá Popovice – slaví se ve farním kostele
 • od 17. 9. budou všechny mše svaté na faře, kromě nedělní v 10.30 hod., která bude v Lidovém domě
 • 17. 9. v 19 hod. v Lidovém domě setkání Modliteb matek
 • 18. 9. v 18 hod. koncert Martina Čecha a Pavla Borského „Rozloučení s kostelem, strunami a varhanami“
 • 20. 9. mše sv. v 16 hod., od 18 hod. v kostele program ke „Dni otevřených dveří“
 • 22. 9. v 7.30 hod. posvícenská mše svatá – Štěpánovice
 • 25. 9. v 18.30 hod. v Lidovém domě setkání MM – babiček
 • 28. 9. v 7.30 hod. mše svatá, svátek svatého Václava¨
 •  29. 9.  v 10 hod. v Blatnici posvícenská mše svatá
 • 4. 10. bude P. Tomáš navštěvovat nemocné
 • 4. 10. v 18 hod. svatohubertská mše svatá v zámecké zahradě
 • 5. 10. v 18 hod. pobožnost první soboty
 • 6. 10. sbírka na opravy a podporu pastorace
 • 12. 10.  farní pouť na Hostýn, do Kroměříže a Štípy
 • 18. 10.  v 18.30 hod. mše svatá
 • 20. 10. v 11 hod. v Ratibořicích posvícenská mše svatá, od 10.30 hod.  růženec
 • 30. 10. v 18.30 hod. v Lidovém domě setkání MM – babiček

Mimo naši farnost:

 • 15. 9. v 18 hod. v kostele v Boskovicích Koncert duchovní hudby ke 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka
 • 19. 9. v 9.30 hod. v Jemnici rekolekce kněží
 • 27. 9.  od 18 do 20.30 hod. v Brně v Centru pro rodinu a sociální péči, Biskupské nám. 7, začíná kurz „Začít znovu aneb jak dál po rozvodu a rozchodu“, vede Alena Hrbková
 • 17. 10. v 9.30 hod. v Moravských Budějovicích rekolekce kněží
 • 17. 11. v 10.30 hod. v katedrále sv. Petra a Pavla pontifikální bohoslužba při příležitosti 30. výročí listopadových událostí roku 1989, večer v katedrále zazní koncert duchovní hudby