Aktuality

Záchrana kostela svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny

Děkujeme nadaci ČEZ, která nám prostřednictvím města Jaroměřice n. R. přispěla 200 tis. korunami na projektovou dokumentaci ke generální opravě kostela a těšíme se na další spolupráci.

 Kalendář:

 • 18. 10.  v 18.30 hod. mše svatá
 • 20. 10. v 11 hod. v Ratibořicích posvícenská mše svatá, od 10.30 hod.  růženec
 • 25. 10. v 19 hod. společenství mládeže v Lidovém domě
 • 22. 10. změna času večerních mší svatých, budou bývat v 18 hod.
 • 30. 10. v 18.30 hod. v Lidovém domě setkání MM – babiček
 • 1. 11. bude otec Tomáš navštěvovat nemocné
 • 1. 11. po mši svaté schůzka biřmovanců na faře
 • 2. 11. v 18 hod. v kapli na faře pobožnost 1. soboty
 • 3. 11. sbírka na opravy a podporu pastorace
 • 3. 11. v 15 hod. dušičková pobožnost na hřbitově v Jaroměřicích nad Rokytnou
 • 3. 11. v 16 hod. dušičková pobožnost na hřbitově v Myslibořicích
 • 8. – 10. 11. duchovní obnova biřmovanců v Kostelním Vydří
 • 15. 11. v 19 hod. společenství mládeže v Lidovém domě
 • 19. 11. v 19 hod. MM v Lidovém domě
 • 21. 11. v 9 hod. rekolekční mše svatá v Lidovém domě
 • 22. 11. po mši svaté schůzka biřmovanců na faře
 • 29. 11. v 16 hod. adventní tvoření v Lidovém domě
 • 29. 11. v 19 hod. společenství mládeže v Lidovém domě
 • 1. 12. sbírka na opravy a podporu pastorace
 • 6. – 8. 12. adventní duchovní obnova pro dospělé v Kostelním Vydří
 • 27. 11. v 17.30 hod. v Lidovém domě setkání MM – babiček
 • 8. 1. v 17.30 hod. v Lidovém domě setkání MM – babiček
 • 29. 1. v 17.30 hod. v Lidovém domě setkání MM – babiček
 • 26. 2. v 17.30 hod. v Lidovém domě setkání MM – babiček

Mimo naši farnost:

 • 27. 10. od 14.30 hod. v kostele v Lidéřovicích Větrání kostela a varhan na téma Krovy kostela v Lidéřovicích, stavební historik ing. Jiří Bláha Ph.D. nás seznámí s výsledky výzkumu
 • 17. 11. v 10.30 hod. v katedrále sv. Petra a Pavla pontifikální bohoslužba při příležitosti 30. výročí listopadových událostí roku 1989, večer v katedrále zazní koncert duchovní hudby
 • 20. 11. v 18 hod. večer chval v kostele Proměnění Páně v Třebíči na Jejkově