Aktuality

Záchrana kostela svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny

Děkujeme nadaci ČEZ, která nám prostřednictvím města Jaroměřice n. R. přispěla 200 tis. korunami na projektovou dokumentaci ke generální opravě kostela a těšíme se na další spolupráci.

 Kalendář:

 • 1. 12. během mší svatých žehnání adventních věnců
 • 1. 12. sbírka na opravy a podporu pastorace
 • 6. 12. v 6.15 hod. roráty, večerní mše svatá se ruší
 • 6. 12. bude otec Tomáš navštěvovat nemocné
 • 6. – 8. 12. duchovní obnova pro dospělé v Kostelním Vydří
 • 8. 12. při mši svaté v 10.30 hod. přijde Mikuláš
 • 13. v 6.15 hod. roráty, večerní mše svatá se ruší
 • 17. 12. v 18 hod. v Lidovém domě Modlitby matek
 • 20. 12 . v 6.15 hod. roráty, večerní mše svatá se ruší
 • 22. 12. v 17 hod. v Lidovém domě svátost smíření – cizí zpovědníci
 • 24. 12. mše svatá v 15 hod. a ve 22 hod. pod širým nebem v zámeckém parku
 • 27. 12. koncert v Lidovém domě
 • 29. 12. ve 14.30 hod. v „Míčově“ domě koncert chrámového sboru
 • 30.12. v 9.30 – 11 hod. bruslení pro farnost Jaroměřice a Myslibořice v MB
 • 1. 1. večerní mše svatá nebude
 • 3. 1. bude otec Tomáš navštěvovat nemocné
 • 5. 1. sbírka na opravy a podporu pastorace
 • 5. 1. v 10.30 hod.  požehnání koledníkům  TKS
 • 5. 1. v 15 hod.  Vánoční koncert v Lidovém domě – Musica Animata pod vedením Karla Tomka
 • 8. 1. v 17.30 hod. v Lidovém domě setkání MM – babiček
 • 10. 1. v 19.30 hod. v Lidovém domě Ples farnosti
 • 12. 1. ve 14 hod. duchovní koncert – Lucie Laubová, František Fiala
 • 29. 1. v 17.30 hod. v Lidovém domě setkání MM – babiček
 • 26. 2. v 17.30 hod. v Lidovém domě setkání MM – babiček

Mimo naši farnost:

 • 2. 12. v 9.30 hod. rekolekční mše svatá v Jemnici
 • 19. 12. v 18 hod. večer chval v kostele Proměnění Páně v Třebíči na Jejkově
 • 29. 12. v 18 hod. v bazilice v Třebíči Vánoční koncert Musica Animata