Aktuality

 

Záchrana kostela svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny

Děkujeme nadaci ČEZ, která nám prostřednictvím města Jaroměřice n. R. přispěla 200 tis. korunami na projektovou dokumentaci ke generální opravě kostela a těšíme se na další spolupráci.
Děkujeme městu Jaroměřice n. R., které přispělo 1,2 mil Kč na úhradu nákladů souvisejících s opravou kostela sv. Markéty a na vydání publikace propagující projekt opravy kostela.

Kalendář:

 • 19. 9. po mši svaté v 16:30 hod. na faře setkání u ohně na zahájení školního roku
 • 21. 9. od 18.00 do 18.15 hod. „A zvony zvoní“ na oslavu Dne míru
 • 21. 9. v kostele po mši svaté Modlitební setkání
 • 21. 9. v kostele schůzka biřmovanců
 • 23. 9. sbírka na podporu kněží a pastorace
 • 23. 9. v 7.30 hod. v Jaroměřicích posvícenská mše svatá za farníky ze Štěpánovic
 • 25. 9. v 19.00 hod. v Lidovém domě Modlitby matek
 • 26. 9. v 19.30 hod. v Lidovém domě Modlitby matek – babiček
 • 28. 9. mše svatá i ráno v 7.30 hod.
 • 30. 9. v 10.00 hod. posvícenská mše svatá v Blatnici u kaple
 • 5. 10. dopoledne návštěva nemocných
 • 7. 10. sbírka na opravy a podporu pastorace
 • 7. 10. ve 14.30 hod. Valná hromada členů Jednoty sv. Josefa v Lidovém domě společně s otcem biskupem Pavlem
 • 21. 10. Den modliteb za misie a sbírka na misie

Mimo naši farnost:

 • 16. 9., 6. 10. a 20. 10. v Brně Obnova pro manžele – www.emmanuel.cz
 • od 20. 9. Děti nebe – v Centru pro rodinu v Brně otevřená podpůrná skupina pro rodiče  prožívající ztrátu dítěte
 • 10. 10. v 17.00 hod. v Centru Ruth na Karlově náměstí 41/30 v Třebíči beseda „Vliv rodiny na školní úspěšnost dítěte“
 • 12. – 14. 10. v Králíkách Víkend pro bezdětné manžele
 • 18. 10. v 18.00 hod. v kostele v Třebíči na Jejkově Večer chval
 • 20. 10. od 9.00 hod. v Třebíči ve stacionáři Úsměv Den pro maminky a dcery 
 • 21.10. v 16 hod. v Třebíči v kostele Proměnění Páně na Jejkově Koncert Dítě v srdci na podporu perinatálního hospice, který se stará o rodiny zasažené ztrátou dítěte