Aktuality

 Kalendář:


 • každý pátek 16 30 - 18 00 hod. v LD setkání pro holky a kluky
 • 25. a 26. 10. se budou zapisovat úmysly na mše svaté na příští rok
 • 26.10. v 11 hod. v Ratibořicích posvícenská mše svatá, od 10 30 hod. růženec
 • od 26.10. budou večerní mše sv. v 18  hod., kromě dětské ve středu
 • 29.10. v 18 30 hod. v Lidovém domě setkání Modliteb matek – babiček
 • 31.10. v 19 30 hod. (po mši svaté) v dětské kapli setkání biřmovanců
 • 2.11. mimořádná sbírka na pronásledované křesťany
 • 2.11. ve 14 hod. na hřbitově dušičková pobožnost
 • 3.11. v 9 hod. setkání Modliteb matek na mateřské dovolené
 • 5.11. v 18 30 hod. setkání dětí a rodičů k 1. sv. přijímání
 • 7.11. bude P. Jan navštěvovat nemocné
 • 9.11. sbírka na varhany (jinak vždy 1. neděli v měsíci)
 • 11.11. v 19 hod. v Lidovém domě setkání Modliteb matek

Mimo naši farnost:

Výuka náboženství ve školním roce 2014/2015

Pondělí 13 15 – 14 00 hodin 6. – 9. třída
Úterý 11 15 – 12 00 hodin 1. – 2. třída
12 10 – 12 55 hodin 3. třída
13 15 – 14 00 hodin 4. – 5. třída