Aktuality

Záchrana kostela svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny

Děkujeme nadaci ČEZ, která nám prostřednictvím města Jaroměřice n. R. přispěla 200 tis. korunami na projektovou dokumentaci ke generální opravě kostela a těšíme se na další spolupráci.

Jsme na  youtube a na facebook 

 Kalendář:

 • 5. 7. sbírka na opravy a podporu pastorace
 • 29. 7. v 18.00 hod. v Lidovém domě setkání MM – babiček
 • 2. 8. sbírka na opravy a podporu pastorace
 • 7. 8. bude otec Tomáš navštěvovat nemocné
 • 9. 8. posvícenská mše svatá
 • 10.30 hod. v odpočinkové zóně „Míčova domu“
 • 23. 8. v 11 hod. posvícenská mše svatá v Příložanech
 • 26. 8. v 18.00 hod. v Lidovém domě setkání MM – babiček
 • 30. 8. v 11 hod. posvícenská mše svatá v Příštpě
 • 4. 9. bude otec Tomáš navštěvovat nemocné
 • 6. 9. sbírka na opravy a podporu pastorace
 • 6. 9. v 11 hod. posvícenská mše svatá v Bohušicích

Mimo naši farnost:

 • od 26. 6. do 4. 10. v Brně v Diecézním muzeu výstava Víra, naděje, láska –  světci spjatí s brněnskou diecézí
 • 15. 7. v kostele Proměnění Páně v Třebíči v 19 hod. Bachovy kantáty – účinkuje Czech Ensemble Baroque
 • 30. 8. ve Velkém Újezdu biřmování