Aktuality

 

Záchrana kostela svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny

Děkujeme nadaci ČEZ, která nám prostřednictvím města Jaroměřice n. R. přispěla 200 tis. korunami na projektovou dokumentaci ke generální opravě kostela a těšíme se na další spolupráci.
 

Kalendář:

 • 2. 2. po mši svaté schůzka biřmovanců v dětské kapli
 • 27. 2. v 18.30 hod. v Lidovém domě setkání MM – babiček
 • 1. 3. bude otec Tomáš navštěvovat nemocné
 • 1. – 2. 3. Bleší trh (příjem věcí v pátek v 16 – 18 hod., prodej v sobotu v 8 – 11 hod.)
 • 2. 3. v 17 hod. v kostele pobožnost 1. soboty
 • 3. 3. sbírka na opravy a podporu pastorace
 • 19. 3. v 19 hod. MM v Lidovém domě
 • 27. 4. v Lidovém domě ochutnávka vín

Mimo naši farnost:

 • 1. 2.  v 18 hod. v kostele Proměnění Páně na Jejkově v Třebíči Večer chval
 • 16. 3. od 9 hod. v Třebíči v kostele u sv. Martina postní duchvoní obnova Žízním s P. Vojtěchem Kodetem, O.Carm ThD.
 • 28. 3.  v 18 hod. v kostele Proměnění Páně na Jejkově v Třebíči Večer chval