Aktuality

Oprava varhan a adopce píšťal – zde

Kalendář:

 

 • 18.1. den vzájemných modliteb naší farnosti a bohoslovců v  lomouckém semináři
 • 18.-25.1. týden modliteb za jednotu křesťanů
 • 21.1. v 18 30 hod. setkání dětí a rodičů k 1. svatému přijímání
 • 23.1. v 16 - 18 hod. v Lidovém domě Rozmarýnek – setkání pro holky a kluky
 • 28.1. 2015 v 18 30 hod. v Lidovém domě setkání Modliteb matek – babiček
 • 30.1 v 18 30 hod. setkání biřmovanců
 • 1.2. sbírka na varhany
 • 9.2. v 9 hod. setkání Modliteb matek na mateřské dovolené, kontakt E. Šplíchalová, tel. 737975487
 • 17.2. v 19 hod. v Lidovém domě setkání Modliteb matek

Mimo naši farnost:

 • 22.1. v 18 hod. v aule Katolického gymnázia v Třebíči Večer chval
 • 29.1. v 17 hod. přednáška Martina Leschingera „Pražské Jezulátko naděje pro český národ“ v okresní Kanceláři KDU v Třebíči
 • 29.1. v 18 hod. v aule Katolického gymnázia v Třebíči setkání s poutníkem Petrem Hirschem „Šestnáctitisícíkilometrová pouť“
 • 13.2. od 17 do 20 hod. pořádá poradna Ruth přednášku „Zdravé sebevědomí a sebepřijetí v manželství“ v restauraci Lucullus v Třebíči. Nutno se přihlásit
 • 13.2. od 17 do 20 hod. pořádá poradna Ruth přednášku „Zdravé sebevědomí a sebepřijetí v manželství“ v restauraci Lucullus v Třebíči. Nutno se přihlásit.

Výuka náboženství ve školním roce 2014/2015

Pondělí 13 15 – 14 00 hodin 6. – 9. třída
Úterý 11 15 – 12 00 hodin 1. – 2. třída
12 10 – 12 55 hodin 3. třída
13 15 – 14 00 hodin 4. – 5. třída