Aktuality

Děkujeme nadaci ČEZ, která nám prostřednictvím Města Jaroměřice n. R. přispěla 200 tis. korunami na projektovou dokumentaci ke generální opravě kostela a těšíme se na další spolupráci.

Kalendář:

 

 • 17. 4. v 19 hod. v Lidovém domě Modlitby matekobnova
 • 20. – 22. 4. duchovní obnova pro dospělé v Kostelním Vydří

 

 

 • 25. 4. v 18.15 hod. v Lidovém domě setkání MM babičekochutnávka
 • 28. 4. v 15 hod. Ochutnávka vín v Lidovém domě

 

 

 • 30. 4. od 17 hod. pálení čarodějnic na farní zahradě čarodějnice

 

 

 

 

 • od 1. 5. v Ratibořicích každý den májová pobožnost
 • 4. 5. bude otec Tomáš navštěvovat nemocné
 • 6. 5. sbírka na opravy a podporu pastorace, křestní neděle
 • 8.5. v 17.30 hod. mše sv. v Ratibořicích
 • 10. 5.  Slavnost Nanebevstoupení Páně, mše sv. také ráno v 7.30 hod.
 • 17. 5. v 9 hod. v kostele rekolekční mše svatá

Mimo naši farnost:

 • 17. 4. od 17 hod. v centru Ruth v Třebíči přednáška Sladění mužské a ženské role při výchově dětí
 • 19. 4. v 9.30 hod. v Moravských Budějovicích rekolekční mše sv.
 • 19. 4. v 18 hod. v aule Katolického gymnázia v Třebíči Večer chval
 • 19. – 22. 4.  na Velehradě Studentský Velehrad

 

Výuka náboženství ZŠ Jaroměřice:

Oprava varhan a adopce píšťal – zde