Aktuality

Děkujeme nadaci ČEZ, která nám prostřednictvím Města Jaroměřice n. R. přispěla 200 tis. korunami na projektovou dokumentaci ke generální opravě kostela a těšíme se na další spolupráci.

Kalendář:

 • každou první neděli v měsíci sbírka na opravy a podporu pastorace
 • 28.4. od 16 hod. na farní zahradě pálení čarodějnic
 • 29.4. Cyklovýlet Jihlava – Jaroměřice n. Rok.
 • 5.5. bude otec Tomáš navštěvovat nemocné
 • 6.5. ministrantský den v Olomouci – pojede speciální  autobus, informace u otce Tomáše
 • 7.5. sbírka na opravy a podporu pastorace
 • 14.5. ve 14:30 hod. valná hromada členů Jednoty svatého Josefa v Lidovém domě
 • 16.5. v 19 hod. v LD Modlitby matek
 • 24.5. v 18.15 hod. v Lidovém domě Modlitby matek – babiček

Mimo naši farnost:

 • 3.5. v 17 hod. v Třebíči v Centru Ruth – Karlovo nám. 41/30 přednáška Mgr. Ludmily Štěpánkové Jak a kdy s dětmi mluvit o sexu
 • 17.5. v 17 hod. v Třebíči v Centru Ruth – Karlovo nám. 41/30 Jak být dobrým rodičem nebo prarodičem, cyklus tří vzdělávacích seminářů
 • 18.5. v 18 hod. v aule Katolického gymnázia v Třebíči Večer chval s duch. otci Serafem O.Carm a Vojtěchem Loubemvecer_chval_0517

Výuka náboženství ZŠ Jaroměřice:

1. a 2. ročník, středa, třída: 1. B, 11:15 hod. – 12:00 hod.,
učí Mgr. Veronika Havlenová
3. a 4. ročník a 5. A, středa, třída: 5. A, 12:10 hod. – 12:55 hod.,
učí P. Mgr. Tomáš Holcner
5., 7. a 8. ročník, středa, třída: 6. A, 13:15 hod. – 14:00 hod.,
učí P. Mgr. Tomáš Holcner

Oprava varhan a adopce píšťal – zde