Aktuality

Oprava varhan a adopce píšťal – zde

Kalendář:

 • 25.11. v 9 hod. setkání Modliteb matek na mateřské dovolené – srdečně zveme všechny maminky mezi nás do společenství matek modlících se za děti, setkání probíhá jednou za 14 dní od 9 do 1130 hod. – kontakt: Marie Vechetová, tel. 720472940, Veronika Havlenová, tel. 605218488
 • 25.11. v 18 30 hod. v Lidovém domě setkání MM babiček
 • 27.11. v16 30 hod. v Lidovém domě Rozmarýnek – výroba šperků
 • 27.11. v 18 30hod. setkání biřmovanců
 • 28. a 29.11. během mší svatých žehnání adventních věnců
 • 28.11. v 19 hod. (po mši sv.) v kostele katolický Silvestr
 • od 29.11. adventní putování sošky Panny Marie rodinami
 • od 1.12. každé úterý v 6 15 hod. rorátní mše svatá
 • 2.12. po dětské mši sv. v kostele Mikulášská nadílka
 • 4.12. bude P. Jan navštěvovat nemocné
 • 4.12. v16 30 hod. v Lidovém domě Rozmarýnek – výroba sněhuláků
 • 4.-6.12. v Kostelním Vydří Duchovní obnova pro biřmovance
 • 6.12. sbírka na varhany (vždy 1. neděli v měsíci)
 • 8.12. v 19 hod. v LD setkání Modliteb matek
 • 11.12. v 16 30 hod. v Lidovém domě Rozmarýnek
 • 12.-13.12. v 9-17 hod. Vánoce na zámku – trhy, výstava, kulturní program na zámku (mimo jiné Vánoční příběh – Teátr Víti Marčíka ml.) 

Mimo naši farnost:

 • 22.11. v 17 hod. Benefiční varhanní koncert v Třebíči v kostele na Jejkově
 • 26.11. v 17 hod. v Třebíči v zas. místnosti KDU-ČSL přednáška Ing Petra Vlasatého a Mgr. Simony Nagyové o Anně Bohuslavě Tomanové Chudobka z Orlických hor
 • 29.11. 15 30 hod.v Třebíči u sv. Martina koncert duch. hudby Na varhany pro varhany – vystoupí Karel Hiner15-11-29-varhany
 • 2.12. v 17 hod. v Třebíči Gen. Sochora 705 přednáška MUDr. Zuzany Vlčkové “Psychóza a co dál”15-12-02-psychoza
 • 17.12. v 18 hod. v aule Katolického gymnázia Večer chval s otci Serafem, O.Carm a Vojtěchem Loubem2015_12_17_vecerchval

Výuka náboženství ve školním roce 2015/2016 začíná 14.9.2015

Vždy v pondělí

1. ročník 11 10 –  11 55 hodin třída 1.A
2. ročník 12 00 –  12 45 hodin třída 2.B
4.,5.,6. ročník 13 15 –  14 00 hodin třída 6.B
7.,8. ročník 14 00 –  14 45 hodin třída 6.B