Aktuality

 

Záchrana kostela svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny

Děkujeme nadaci ČEZ, která nám prostřednictvím města Jaroměřice n. R. přispěla 200 tis. korunami na projektovou dokumentaci ke generální opravě kostela a těšíme se na další spolupráci.
 

Kalendář:

 • 14. 11. po mši sv. modlitební společenství
 • 19. 11. od 18.00 hod. v LD veřejná zkouška Chrámového pěveckého sboru
 • 23. 11. v kostele schůzka biřmovanců
 • 28. 11. v 18.30 hod. v Lidovém domě Modlitby matek – babiček
 • 30. 11. v 16.00 hod. v LD adventní a vánoční tvoření pro děti
 • 2. 12. sbírka na opravy a podporu pastorace, žehnání adventních věnců
 • 7. – 9. 12. duchovní obnova pro dospělé v Kostelním Vydří
 • 11. 12. v 19 hod. v Lidovém domě Modlitby matek
 • 12. 12. po mši sv. modlitební společenství
 • 19. 12. v 18.30 hod. v Lidovém domě Modlitby matek – babiček

Mimo naši farnost:

 • 18. 11. ve 14.30 hod. v Lidéřovicích Větrání kostela a varhan, při kterém si budeme povídat o svatém Linhartovi, o radost z hudby se s námi tentokrát podělí členové České filharmonie Magdaléna Mašlaňová (housle) a Pavel Ciprys (viola)
 • 21. 11. v 17 hod. v Centru Ruth na Karlově náměstí 41/30 beseda Náhradní rodinná péče v kostce
 • 22. 11. v 18. hod. v kostele v Třebíči na Jejkově Večer chval