Aktuality

Děkujeme nadaci ČEZ, která nám prostřednictvím Města Jaroměřice n. R. přispěla 200 tis. korunami na projektovou dokumentaci ke generální opravě kostela a těšíme se na další spolupráci.

Kalendář:

  • každou první neděli v měsíci sbírka na varhany a na opravy
  • 16.2. v kostele  celodenní výstav Nejsvětější svátosti oltářní. Zahájení  v 8 hod. adorací, ukončení v 18 hod. mší sv.
  • 2.4. v 15 hod. v Lidovém domě pohádky “O Jezinkách & Případ Sněhurka”, Divadelní společenství Křemílek plak

Mimo naši farnost:

  • 10.2. ve 20 hod Ples třebíčských farností v Kulturním domě Hájek v Třebíči
  • 23.2. v 18 hod. v aule Katolického gymnázia v Třebíči Večer chval s duchovními otci Serafem O.Carm a Vojtěchem Loubemvecer_chval_0217
  • 16.-19.3. postní duchovní obnova pro mládež od 14 let na faře ve Volfířově

Výuka náboženství ZŠ Jaroměřice:

1. a 2. ročník, středa, třída: 1. B, 11:15 hod. – 12:00 hod.,
učí Mgr. Veronika Havlenová
3. a 4. ročník a 5. A, středa, třída: 5. A, 12:10 hod. – 12:55 hod.,
učí P. Mgr. Tomáš Holcner
5., 7. a 8. ročník, středa, třída: 6. A, 13:15 hod. – 14:00 hod.,
učí P. Mgr. Tomáš Holcner

Oprava varhan a adopce píšťal – zde