Aktuality

Oprava varhan a adopce píšťal – zde

Kalendář:

 • do 30.5. každý den kromě úterý po večerní mši svaté májové pobožnosti
 • do 31.5. každý den v 19 hod. v Ratibořicích májová pobožnost
 • každý pátek v 16 30 hod. v LD Rozmarýnek
 • 25.5. v 9 hod. setkání MM na mateřské dovolené – srdečně zveme všechny maminky mezi nás do společenství matek modlících se za děti, setkání probíhá jednou za 14 dní od 9 do 1130 hod. – kontakt: Marie Vechetová, tel. 720472940, Veronika Havlenová, tel. 605218488
 • 25.5. v 1830 hod. v Lidovém domě setkání MM babiček
 • 27.5. od 19 hod. v Lidovém domě Taneční kurz
 • 28.5. v 9 hod. svátost smíření pro prvokomunikanty, kmotry a rodinu
 • 29.5. bude sbírka na varhany
 • 29.5. v 11 hod. první sv. přijímání, po mši sv. Eucharistický průvod
 • 29.5. ve 14 hod. cyklovýlet na Sádek
 • 3.6. bude P. Jan navštěvovat nemocné
 • 3.6. bude večerní mše sv. v 18 hod. !!!
 • 3.6. v 19 30 hod. v Lidovém domě divadelní hru České nebe zahraje soubor z Dalešic
 • 5.6. bude sbírka na charitativní účely
 • 7.6. v 17 30 hod. v Ratibořicích mše svatá – od 17 hod. růženec
 • 14.6. v 19 hod. v Lidovém domě setkání Modliteb matek
 • 17.6. v 17 hod. oheň na faře na ukončení školního roku
 • 19.6. bude sbírka na bohoslovce

Mimo naši farnost:

 • 5.6. v 16 hod. v kostele v Budišově Musica animata oratorium Mesiáš
 • 10.6. od 15 30 hod. v Myslibořicích Noc kostelů Noc kostelů
 • 16.6. v 18 hod. Večer chval v aule Katolického gymnázia v Třebíči
 • 23.6. v 18 hod. v Náměšti nad Oslavou Spirituál kvintet v rámci festivalu Náměšťfest namestfest_2016
 • 25.6. v 16 hod. v Náměšti n. Osl. Mesiáš

† Zemřel Mons. Josef Valerián – parte zde

Výuka náboženství ve školním roce 2015/2016 začíná 14.9.2015

Vždy v pondělí

1. ročník 11 10 –  11 55 hodin třída 1.A
2. ročník 12 00 –  12 45 hodin třída 2.B
4.,5.,6. ročník 13 15 –  14 00 hodin třída 6.B
7.,8. ročník 14 00 –  14 45 hodin třída 6.B