Aktuality

 Kalendář:


 • 13.10. v 9 hod. u Šplíchalů setkání Modliteb matek na mateřské dovolené
 • 14.10. v 19 hod. v Lidovém domě setkání Modliteb matek
 • 17.10. v 19 30 hod. (po mši svaté) v dětské kapli první setkání biřmovanců
 • 19. 10. předposlední neděle v říjnu sbírka na misie
 • 25. a 26. 10. se budou zapisovat úmysly na mše svaté na příští rok
 • 26.10. v 11 hod. posvícenská mše sv. v Ratibořicích, od 10 30 hod. růženec
 • od 26.10. budou večerní mše sv. v 18  hod., kromě dětské ve středu
 • 29.10. v 18 30 hod. v Lidovém domě setkání Modliteb matek – babiček
 • 2.11. sbírka na varhany (vždy 1. neděli v měsíci) 

Mimo naši farnost:

 • 27.9.-12.10. Svatováclavský festival hudby a umění v Třebíči, Hrotovicích, Křižanově, Tasově, Brtnici a Náměšti n. Osl.
 • 17.-19.10. v Třebíči na Katol. gymnáziu seminář MUDr. Mgr. Prokopa Remeše Spiritualita, náboženskost a psychoterapie
 • 18.10. v 16 30 hod v kostele sv. Martina v Třebíči koncert duchovní hudby
 • 25.10. v Domě sv. Antonína v Mor. Budějovicích konference Křesťan zdravotník v sociálních službách
 • 30.10. v 18 hod. Večer chval v aule Katolického gymnázia v Třebíči
 • 31.10. – 4.11. v Koclířově Ve škole boží lásky exercicie vede P. Montfort Okaa

Výuka náboženství ve školním roce 2014/2015

Pondělí 13 15 – 14 00 hodin 6. – 9. třída
Úterý 11 15 – 12 00 hodin 1. – 2. třída
12 10 – 12 55 hodin 3. třída
13 15 – 14 00 hodin 4. – 5. třída