Aktuality

Oprava varhan a adopce píšťal – zde

Kalendář:

 

 • každé úterý v 6 15 hod. rorátní mše sv.
 • každý pátek v 16 30 - 18 00 hod. v LD Rozmarýnek – setkání pro holky a kluky
 • 7.12. sbírka na varhany
 • 8.12. v 9 hod. setkání MM na mateřské dovolené, kontakt E. Šplíchalová 737975487
 • 9.12. v 19 hod. v Lidovém domě setkání Modliteb matek
 • 10.12. v 18 30 hod. setkání dětí a rodičů k 1. sv. přijímání
 • 12.-14.12. Adventní duchovní obnova pro biřmovance v Kostelním Vydří
 • 13. a 14.12. Vánoce na zámku řemeslné trhy, vánoční výstava, bohatý kulturní program po celý den
 • sobota 13. 12. 2014
 • 10 30 Pohádky z klubíčka, hraje Divadýlko Kuba
 • 14 00 Setkání před Betlémem, hraje Divadlo Víti Marčíka
 • 15 00 Dívčí válka, hraje ochotnický jaroměřický soubor
 • 16 30 Setkání před Betlémem, hraje Divadlo Víti Marčíka
 • neděle 14. 12. 2014
 • 10 30 O Palečkovi, hraje Divadlo Mrak
 • 14 00 Setkání před Betlémem, hraje Divadlo Víti Marčíka
 • 15 00Dívčí válka, hraje ochotnický jaroměřický soubor
 • 14.12. v LD po ranní mši sv. setkání u kávy
 • 19.12. v 15 30 hod v kostele koncert dětí hudební školy – vede paní učitelka Radová
 • 21.12. v 17 hod v kostele svátost smíření
 • 28.12. v 16 hodin v kostele Vánoční koncert chrámového sboru
 • 7.1. 2015 v 18 30 hod. v LD setkání MM babiček

Mimo naši farnost:

 • 7.12. a 14.12. v 17 hod. v kostele sv. Vavřince v Hrotovicích Adventní koncerty
 • 18.12. v 18 hod.v aule Kat. gymnázia v Třebíči Večer chval
 • 28.12. od 14 30 hod.v Lidéřovicích Větrání kostela a varhan

Výuka náboženství ve školním roce 2014/2015

Pondělí 13 15 – 14 00 hodin 6. – 9. třída
Úterý 11 15 – 12 00 hodin 1. – 2. třída
12 10 – 12 55 hodin 3. třída
13 15 – 14 00 hodin 4. – 5. třída