Aktuality

 

Záchrana kostela svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny

Děkujeme nadaci ČEZ, která nám prostřednictvím města Jaroměřice n. R. přispěla 200 tis. korunami na projektovou dokumentaci ke generální opravě kostela a těšíme se na další spolupráci.
 

Kalendář:

 • 18. 1. po mši svaté schůzka biřmovanců
 • 25. 1. v 19 hod. společenství mládeže
 • 30. 1. v 18.30 hod. v Lidovém domě setkání MM babiček
 • 30. 1. v 19 hod. setkání Pastorační rady farnosti v Lidovém domě
 • 1. 2. bude otec Tomáš navštěvovat nemocné
 • 2. 2. v 7.30 hod. mše svatá
 • 2. 2. v 17 hod. v kostele pobožnost 1. soboty
 • 3. 2. sbírka na opravy a podporu pastorace
 • 5. 2. v 19 hod. MM v Lidovém domě
 • 8. 2. po mši svaté schůzka biřmovanců v dětské kapli
 • 14. 2. v 9 hod. rekolekční mše sv.
 • 17. 2. v 9 hod. v Lidovém domě Členská schůze členů Jednoty sv. Josefa
 • 17. 2. Adorační den farnosti Myslibořice
 • 17. 2. Adorační den farnosti Jaroměřice – začátek po mši svaté v 10.30 hod.
 • 17. 2. od 14 hod. dětský karneval v Lidovém domě
 • 22. 2. po mši svaté schůzka biřmovanců v dětské kapli
 • 27. 2. v 18.30 hod. v Lidovém domě setkání MM – babiček
 • 1. 3. bude otec Tomáš navštěvovat nemocné
 • 2. 3. v 17 hod. v kostele pobožnost 1. soboty
 • 3. 3. sbírka na opravy a podporu pastorace 

Mimo naši farnost:

 • 7. 1. v 9.30 hod. rekolekční mše sv. v Moravských Budějovicích
 • 24. 1. v 17 hod. v Centru Ruth na Karlově nám. sebepoznávácí cyklus „Seznámení se sebou“
 • 24. 1. v 18 hod. Večer chval v kostele Proměnění Páně v Třebíči  na Jejkově
 • 8. 2. v 20 hod. ples Třebíčských farností v Klubu Hájek v Třebíči