Aktuality

 

Záchrana kostela svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny

Děkujeme nadaci ČEZ, která nám prostřednictvím města Jaroměřice n. R. přispěla 200 tis. korunami na projektovou dokumentaci ke generální opravě kostela a těšíme se na další spolupráci.
Děkujeme městu Jaroměřice n. R., které přispělo 1,2 mil Kč na úhradu nákladů souvisejících s opravou kostela sv. Markéty a na vydání publikace propagující projekt opravy kostela.

Kalendář:

 • od 1. 7. budou večerní mše svaté v 19 hod.
 • 5. 8. sbírka na opravy a podporu pastorace
 • 7. 8. v 19.30 hod. koncert v kostele v rámci festivalu Petra Dvorského, mše sv. bude ráno v 7.30 hod.
 • 12. 8. v 10.30 hod. posvícenská mše svatá
 • 15. 8. bude mše sv. také večer v 19 hod.
 • 19. 8. v 11 hod. posvícenská mše svatá v Příložanech
 • 24. 8. v kostele po mši svaté Modlitební setkání
 • 26. 8. v 11 hod. posvícenská mše svatá v Příštpě
 • 2. 9. sbírka na opravy a podporu pastorace
 • 2. 9. při mši sv. žehnání žákům a studentům na začátku školního roku
 • 2. 9. v 11 hod. posvícenská mše svatá v Bohušicích
 • 4. 9.  v 17.30 hod. mše sv. v Ratibořicích
 • 10. 9. posvícenská mše sv. Dolní Lažany  – slaví se při mši sv. ve farním kostele
 • 21. 9. v kostele po mši svaté Modlitební setkání

Mimo naši farnost:

 • 7. 8. – 9. 8. v Domečku Halahoje v areálu KG Třebíč Otmarova 22 Letem světem s RODINSONEM – třídenní zážitkový program na podporu mezigeneračních vztahů
 • 19. 8. od 14.30 hod. v Lidéřovicích Větrání kostela a varhan nazvané Památky promlouvají – netradiční nahlédnutí do světa památek, objevování hodnot skrytých a hledání inspirací pro člověka dneška odborným slovem umožní Petra Horská, houslovými skladbami Johanna Sebastiana Bacha doprovodí Marie Magdalena Fuxová, OSB
 • 1. 9. diecézní pouť rodin