Aktuality

Děkujeme nadaci ČEZ, která nám prostřednictvím Města Jaroměřice n. R. přispěla 200 tis. korunami na projektovou dokumentaci ke generální opravě kostela a těšíme se na další spolupráci.

Kalendář:

 • od 1. 5. v Ratibořicích každý den májová pobožnost
 • 25. 5. Noc kostelů – v 15.30 hod. ekumenická bohoslužba v Diakonii ČCE v Myslibořicích
 • 26. 5. pouť do Hlubokých Mašůvek – P. Ladislav Hubáček SDB, tel. 568421349
 • 30. 5. v 18.15 hod. v Lidovém domě Modlitby matek – babiček
 • 1. 6. dopoledne návštěva nemocných
 • 2. 6. v 18 hod. v kostele pobožnost 1. soboty
 • 3. 6. mše sv. pouze v 8 hod., po ní průvod Božího Těla (mše svatá v 10.30 hod. nebude!)
 • 3. 6. sbírka na opravy a podporu pastorace
 • 5. 6. v 17.30 hod. v Ratibořicích mše svatá
 • 8. 6. v 17 hod. zpověď pro děti a rodiče před prvním svatým přijímáním, po mši sv. nácvik
 • 9. 6. v 10.30 hod. při mši sv. první svaté přijímání pro děti z farností Jaroměřice a Myslibořice
 • 12. 6. v 19 hod. v Lidovém domě Modlitby matek
 • 22. 6. v kostele po mši svaté Modlitební setkání
 • 24. 6. sbírka na bohoslovce
 • 27. 6. v 18.15 hod. v Lidovém domě Modlitby matek – babiček
 • 27. 7. v kostele po mši svaté Modlitební setkání
 • 24. 8. v kostele po mši svaté Modlitební setkání
 • 21. 9. v kostele po mši svaté Modlitební setkání

Mimo naši farnost:

 • 20. 5. v Lukově ve 14 hod. mše sv. k 66 letům popravy P. Jana Buly
 • 20. 5. v zahradě zámku Budišov  14 hod. kulturně zábavné odpoledne pro rodiny s výstavou umělecký děl „Daruj dvakrát“
 • 22. 5. od 9 hod. v Centru Ruth na Karlově náměstí 41/30 v Třebíči Dopoledne pro ženy
 • 24. 5. a 21. 6. v 18 hod. v aule Katolického gymnázia v Třebíči Večery chval
 • 25. 5. Noc kostelů v Krhově, Mohelně, Mor. Budějovicích, Stříteži, Třebíči
 • 27. 5. od 14.30 hod. v Lidéřovicích Větrání kostela a varhan „Naše oblíbené knihy“ – úryvky z oblíbených knih účastníků budou prokládány klavíristou Radimem Tichým
 • 9. 6. od 9 hod. v Třebíči ve stacionáři Úsměv Den pro maminky a dcery
 • 21. 6. v 18 hod. v aule Katolického gymnázia v Třebíči Večery chval
 • 5. 7. v Jihlavě Pochod pro život v 15.30 hod. z ulice Matky Boží

 

Výuka náboženství ZŠ Jaroměřice:

Oprava varhan a adopce píšťal – zde