Aktuality

 

Záchrana kostela svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny

Děkujeme nadaci ČEZ, která nám prostřednictvím města Jaroměřice n. R. přispěla 200 tis. korunami na projektovou dokumentaci ke generální opravě kostela a těšíme se na další spolupráci.
 

Kalendář:

 • od 1. 5. po večerních mších svatých májové pobožnosti s litaniemi
 • od 1. 5. v 19 hod. každé pondělí, středu a pátek v Ratibořicích májová pobožnost
 • 25. 5. pěší pouť z Jaroměřic do Hlubokých Mašůvek
 • 29. 5. v 18.30 hod. v Lidovém domě setkání MM – babiček
 • 31. 5. po mši svaté schůzka biřmovanců v dětské kapli
 • 1. 6. v 18 hod. v kostele pobožnost 1. soboty
 • 4. 6. v 17.30 hod. mše svatá v Ratibořicích
 • 4. 6. v 19 hod. v Lidovém domě setkání Modliteb matek
 • 5. 6. ve 20 hod. setkání Pastorační rady farnosti v Lidovém domě
 • 7. 6. v 19.30 hod. společenství mládeže
 • 7. 6. bude otec Tomáš navštěvovat nemocné
 • 14. 6. farní výlet do Třebíče
 • 14. 6. po mši svaté schůzka biřmovanců v dětské kapli
 • 23. 6. bude mše svatá v 8 hod.!!! – Slavnost Těla a Krve Páně
 • 29. 6. v 7.30 hod. mše svatá
 • 5. 7. v 11 hod. poutní mše sv. v Ratibořicích, od 10.30 hod. růženec
 • 5. 7. bude otec Tomáš navštěvovat nemocné
 • 6. 7. v 18 hod. v kostele pobožnost 1. soboty
 • 7. 7. sbírka na opravy a podporu pastorace

Mimo naši farnost:

 • 8. 6. od 13 hod. Zahradní slavnost v areálu Domu sv. Antonína v Mor. Budějovicích
 • 1. – 14. 6. AKCE CIHLA v Třebíči
 • 15. 6. ve 14.00 hod. program pro děti s rodinami  – Mlýn Vísky
 • 20. 6. v 18 hod. večer chval v kostele Proměnění Páně