Aktuality

 

Záchrana kostela svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny

Děkujeme nadaci ČEZ, která nám prostřednictvím města Jaroměřice n. R. přispěla 200 tis. korunami na projektovou dokumentaci ke generální opravě kostela a těšíme se na další spolupráci.
 

Kalendář:

 • 2. 12. sbírka na opravy a podporu pastorace
 • 2. 12. během mší svatých žehnání adventních věnců
 • 5. 12. po dětské mši svaté v 18 hod. přijde Mikuláš
 • 7. 12. v 6.15 hod. roráty, večer v 18 hod. Slavnost Panny Marie
 • 7. – 9. 12. duchovní obnova pro dospělé v Kostelním Vydří
 • 11. 12. v 19 hod. v Lidovém domě Modlitby matek
 • 12. 12. po mši sv. modlitební společenství
 • 14. 12. v 6.15 hod. roráty, večerní mše svatá se ruší
 • 14. 12. po mši svaté schůzka biřmovanců
 • 14. 12. v 19 hod. v Lidovém domě společenství mládeže
 • 19. 12. v 18.30 hod. v Lidovém domě Modlitby matek – babiček
 • 21. 12. v 6.15 hod. roráty, večerní mše svatá se ruší
 • 22. 12. v 9 hod. příprava kostela na Vánoce – zdobení, brigáda
 • 23. 12. v 17 hod. v kostele svátost smíření – cizí zpovědníci
 • 24. 12. v 15 hod. mše svatá nejen pro děti, ve 22 hod. „půlnoční“
 • 25. a 26. 12. večerní mše svaté nebudou
 • 30. 12. v 15 hod. v kostele koncert chrámového sboru „Horácké Vánoce“
 • 31. 12. v 17.30 hod. mše svatá, v 18 hod. Silvestrovský koncert souboru Piccola festa di Praga, po koncertu přátelské posezení
 • 1. 1. večerní mše svatá nebude
 • 4. 1. po mši sv. schůzka biřmovanců
 • 5. 1. v 17 hod. v kostele pobožnost 1. soboty
 • 6. 1. sbírka na opravy a podporu pastorace
 • 6. 1. při mši sv. v 10.30 hod. požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky, koledovat budou 1. – 14. 1.
 • 9. 1. v kostele po mši svaté modlitební setkání
 • 18. 1. po mši svaté schůzka biřmovanců
 • 30. 1. v 18.15 hod. v Lidovém domě setkání MM babiček

Mimo naši farnost:

 • 20. 12. v 18 hod. v kostele v Třebíči na Jejkově Večer chval