Aktuality

Oprava varhan a adopce píšťal – zde

Ohlášky:

Přihlášky pro děti do náboženství najdete vzadu v kostele, nebo v zákristii.Prosím rodiče, aby je do příští neděle vyplnily a odevzdali po mši svaté v zákristii. Děkuji Otec Tomáš

Kalendář:

  • 28.9. v 18.30 hod. v Lidovém domě Modlitby matek babiček
  • od 7.10. každý pátek v 16.30 hod. v Lidovém domě Rozmarýnek
  • 22.10. v 16 hod. v kostele oratorium  16-10-22-jaromericeMesiáš od G. F. Händela provede MUSICA ANIMATA, Smyčcový orchestr ZUŠ a Ad Hoc Qurtet Třebíč

Mimo naši farnost:

  • 1.9.-14.10. v Galerii chodba na KG v Třebíči výstava „Lidé jako Etty se osvědčí i v těch nejtěžších věcech …“
  • 1.10. v 10-14 hod. v Náměšti n. Oslavou ve farním dvoře Jablkobraní
  • 2.10. ve 14 30 hod. v Lidéřovicích Větrání kostela a varhan Téměř k závěru roku milosrdenství, vyslechneme v přednesu Petra Kroniky četbu poutavého vyprávění o pochybení, lítosti a odpuštění z díla spisovatelky Marie Ebnerové z Eschenbachu. Po úvodní varhanní skladbě bude naší pozornosti a naslouchání napomáhat svým hudebním vystoupením kytarové trio žáků ZUŠ Dačice ze třídy Jany Polákové
  • 8.-12.11. v kostele sv. Martina v Třebíči Duchovní obnova s P.  Eliasem Vellou

† Zemřel Mons. Josef Valerián – parte zde