Aktuality

Děkujeme nadaci ČEZ, která nám prostřednictvím Města Jaroměřice n. R. přispěla 200 tis. korunami na projektovou dokumentaci ke generální opravě kostela a těšíme se na další spolupráci.

Kalendář:

 • každou první neděli v měsíci sbírka na opravy a podporu pastorace
 • v postní době křížová cesta každou neděli ve 14 30 hod. každou středu v 17 10 hod. a každý pátek v 17 30 hod.
 • 7.3. v 18.30 hod. a potom každé úterý v postní době v kostele Postní duchovní obnova na téma 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě a podobenství v evangeliích
 • 26.3. při mši svaté v 7.30 hod. a v 10.30 hod. hromadné udělování svátosti nemocných
 • od 26.3. budou večerní mše svaté v 19 hodin
 • 29.3. v 18.30 hod. v Lidovém domě Modlitby matek – babiček
 • 2.4. v 15 hod. v Lidovém domě pohádky “O Jezinkách & Případ Sněhurka”, Divadelní společenství Křemílekplak
 • 7.4.2017 v 16 hod. v Lidovém domě Velikonoční tvoření s Rozmarýnkem
 • 7.4. mše svatá již v 18 hodin
 • 7.4. v 19 hod. v sala terreně zámku Moravské pašije, Divadlo Víťi Marčíka
 • 9.4. Květná neděle – svěcení kočiček a průvod kostelem
 • 9.4. v 18-19 hod. svátost smíření v kostele
 • 18.4. v 19 hod. v LD Modlitby matek

Mimo naši farnost:

 • 2.4. v 16.30 hod. v Lidéřovicích Větrání kostela a varhan, rozjímání o tom, jak Ježíš trpěl a co nám tím dává, přičemž jako zdroj inspirace nám poslouží pašijové výjevy na gotickém oltáři z Lidéřovic spolu s informacemi, které obsahuje Turínské plátno a po stránce hudební i biblické barokní skladba Membra Iesu nostri, jejímž autorem je Dietrich Buxtehude. Všechny vás srcečně zve P. Gorazd s přáteli
 • 8.4. diecézní setkání mládeže v Brně na Petrově s  otcem biskupem Vojtěchem; pro mládež našich farností bude pravděpodobně vypraven autobus do Brna
 • 20.4. v 18 hod. v aule Katolického gymnázia v Třebíči Večer chval s duch. otci Serafem O.Carm a Vojtěchem Loubemvecer_chval_0417

Výuka náboženství ZŠ Jaroměřice:

1. a 2. ročník, středa, třída: 1. B, 11:15 hod. – 12:00 hod.,
učí Mgr. Veronika Havlenová
3. a 4. ročník a 5. A, středa, třída: 5. A, 12:10 hod. – 12:55 hod.,
učí P. Mgr. Tomáš Holcner
5., 7. a 8. ročník, středa, třída: 6. A, 13:15 hod. – 14:00 hod.,
učí P. Mgr. Tomáš Holcner

Oprava varhan a adopce píšťal – zde