Aktuality

Oprava varhan a adopce píšťal – zde

Kalendář:

 • od 29.3. budou večerní mše sv. v 19 hod.
 • 29.3. Květná neděle – svěcení kočiček a průvod kostelem, pašije v 7 30 hod. zpívané, v 11 hod. čtené, ve 14 30 hod. křížová cesta, od 17 hod. v kostele svátost smíření, večerní mše svatá v 19 hod.
 • 30.3. bude P. Jan navštěvovat nemocné
 • 1.4. v 18 30 hod. setkání dětí a rodičů k 1. sv. přijímání
 • 3.4. v 15 hod. křížová cesta v parku
 • 3.4. v 15 hod. v Ratibořicích modlitba růžence – bolestná tajemství, křížová cesta č. 072 a pašije
 • 3.4. sbírka na Boží hrob
 • 3.-11.4. novéna k Božímu milosrdenství
 • 5.4. sbírka na varhany
 • 5.4. po ranní mši sv. v Lidovém domě povídání při kávě
 • 7.4. v 17 30 hod. v Ratibořicích mše svatá, při ní udílení svátosti nemocných, od 17 hod. svátost smíření a růženec
 • 10.4. v 16 30 hod. v Lidovém domě Rozmarýnek – setkání pro holky a kluky
 • 10.4. v 18 30 hod. setkání biřmovanců
 • 11.4. v 8 hod. v kostele při mši svaté udílení svátosti nemocných
 • 13.4. v 9 hod. setkání Modliteb Matek na mateřské dovolené, více Eva Šplíchalová, tel. 737975487
 • 14.4. v 19 hod. v LD setkání MM
 • 20.4. v 19 hod. mše sv. s modlitbou za uzdravení, koncelebruje P. George Biju VC, indický misionář z kongregace vincentinů
 • 26.4. ve 14 30 hod. u kaple sv. Tekly u Myslibořic modlitba za úrodu
 • 29.4. 2015 v 18 30 hod. v Lid. domě setkání MM babiček

Mimo naši farnost:

 • 23.4. v 18 hod. v aule Kat. gymnázia v Třebíči Večer chval

Výuka náboženství ve školním roce 2014/2015

Pondělí 13 15 – 14 00 hodin 6. – 9. třída
Úterý 11 15 – 12 00 hodin 1. – 2. třída
12 10 – 12 55 hodin 3. třída
13 15 – 14 00 hodin 4. – 5. třída