Aktuality

Děkujeme nadaci ČEZ, která nám prostřednictvím Města Jaroměřice n. R. přispěla 200 tis. korunami na projektovou dokumentaci ke generální opravě kostela a těšíme se na další spolupráci.

Kalendář:

 • 6.12. po dětské mši svaté přijde Mikuláš
 • 8. 12. ráno v 6.15 hod. rorátní mše svatá, večerní v 19 hod.
 • 8. 12. v 16.30 hod. v Lidovém domě ministrantská schůzka
 • 8. 12. v 17 hod. v kostele Vánoční koncert Spirituál kvintet
 • 15. 12.  v 6.15 hod. rorátní mše svatá, večerní se ruší
 • 15. 12. v 17 hod. na faře ministrantská schůzka
 • 15. 12. v 19 hod. v Lidovém domě mládežnické spolčo
 • 17.12. od 17 hod. v kostele svátost smíření, cizí zpovědníci
 • 19. 12. v 19 hod. vánoční setkání Modliteb matek v Opeře
 • 21. 12. v 15.30 hod. zpovídání v Diakonii v Myslibořicích
 • 22. 12. v 6.15 hod. rorátní mše svatá, večerní se ruší
 • 22. 12. v 19 hod. v Lidovém domě mládežnické spolčo
 • 23.12. v 8 hod. příprava kostela na Vánoce – brigáda, zdobení
 • 24. 12. v 10.30 h. se mše sv. ruší v 15 hod. mše svatá nejen pro děti, ve 20 hod. „půlnoční“ v Myslibořicích a ve 22 hod. v Jaroměřicích
 • 25. a 26. 12. večerní mše svaté nebudou
 • 27. 12.  nebude mše svatá
 • 28. 12. v 16.30 hod. v kostele benefiční koncert dětí ZUŠ Třebíč
 • 29. 12. bude mše svatá pouze ráno v 7.30 hod.
 • 29. 12. v 8 hod. výlet dětí na betlémy do Třeště
 • 29. 12. v 17 hod. v kostele Vánoční koncert chrámového sboru
 • 31. 12. v 16 hod. Vánoční koncert vokálně-instrumentálního tria PICOLLA FESTA DI PRAGA
 • 1. 1. 2018 při mši sv. v 10.30 hod. požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky, koledovat budou 1. – 14. 1.
 • 3. 1. v 18.15 hod. v Lidovém domě setkání MM babiček
 • 5. – 7. 1. v DCM v Osové Bitýšce program pro mládež
 • 6. 1. v 17 hod. v kostele pobožnost 1. soboty
 • 7. 1. sbírka na opravy a podporu pastorace
 • 27. 1. v 18.15 hod. v Lidovém domě setkání MM babiček

Mimo naši farnost:

 • 30. 12. ve 14.30 hod. v Lidéřovicích Větrání kostela a varhan – zpívání koled, položených krátkým vánočním povídáním

 

Výuka náboženství ZŠ Jaroměřice:

Oprava varhan a adopce píšťal – zde