Aktuality

Děkujeme nadaci ČEZ, která nám prostřednictvím Města Jaroměřice n. R. přispěla 200 tis. korunami na projektovou dokumentaci ke generální opravě kostela a těšíme se na další spolupráci.

Kalendář:

 • 15. 10. v 15.30 hod. žehnání božích muk v Příložanech (směrem k Jaroměřicím)
 • 22. 10. sbírka na misie
 • 22. 10. v 11 hod. v Ratibořicích posvícenská mše svatá
  od 10.30 hod. růženec
 • 24. 10. v 19 hod. v Lidovém domě setkání Modliteb matek
 • 25. 10. v 18.15 hod. v Lidovém domě setkání MM babiček
 • 29. 10. změna času, večerní bohoslužby budou od 18 hod.
 • 4. 11. v 18.30 hod. v kostele pobožnost 1. soboty
 • 1. – 3. 12. Duchoví obnova pro dospělé v Kostelním Vydří

Mimo naši farnost:

 • 14. 10. od 9 hod. v Brně u Olympie Ekumenická pouť jižní Moravou
 • 22. 10. ve 14.30 hod. v kostele svatého Linharta v Lidéřovicích Větrání kostela a varhan, téma Dvoulodní kostely nám zpřístupní PhDr. Roman Lavička, Ph.D. z NPÚ v Českých Budějovicích, jeho vyprávění doplní hudbou na trombon Jan Nosek a na varhany Petr Sobotka
 • 28. 10. od 10 do 17 hodin v klášteře v Kostelním Vydří „Setkání nezadaných“. Karmelitán P. Gorazd s několika spolupracovníky chtějí nezadaným, kteří by rádi našli partnera a založili rodinu, ale zatím jsou sami, dát možnost zamyslet se nad touto životní situací, přijmout povzbudivou inspiraci a v neposlední řadě zažít i příležitost k vzájemnému seznámení a společně se za dobrou volbu partnera pomodlit

 

Výuka náboženství ZŠ Jaroměřice:

Oprava varhan a adopce píšťal – zde