Aktuality

Oprava varhan a adopce píšťal – zde

Kalendář:

 • každý den kromě úterý po mši sv. májová pobožnost
 • každý den v 19 hod. v Ratibořicích májová pobožnost
 • každý pátek v 16 30 hod. v Lidovém domě Rozmarýnek
 • 10.5. ve 14 30 hod. v LD oslava svátku matek
 • 12.5. v 19 hod. v LD setkání MM
 • 13.5. setkání dětí k prvnímu sv. přijímání s nácvikem
 • 14.5. v 9 hod. rekolekční mše svatá
 • 15.5. v 19 30 hod. setkání biřmovanců
 • 16.5. pouť dětí do Přibyslavic
 • 18.5. v 9 hod. setkání modliteb matek na mateřské dovolené, více Eva Šplíchalová, tel. 737975487
 • 23.5. v 9 hod. svátost smíření pro děti, rodiče, kmotry a členy rodiny
 • 24.5. v 11 hod. 1. sv. přijímání
 • 24.5. sbírka na charitativní účely
 • 27.5. v 18 30 hod. v Lidovém domě setkání MM babiček
 • 29.5. od 17 50 hod. Noc kostelů

Mimo naši farnost:

 • 28.5. v 18 hod. v aule Kat. gymnázia v Třebíči Večer chval

Výuka náboženství ve školním roce 2014/2015

Pondělí 13 15 – 14 00 hodin 6. – 9. třída
Úterý 11 15 – 12 00 hodin 1. – 2. třída
12 10 – 12 55 hodin 3. třída
13 15 – 14 00 hodin 4. – 5. třída