Aktuality

Oprava varhan a adopce píšťal – zde

Kalendář:

 • 5.2. bude P. Jan navštěvovat nemocné
 • 10.2. Popeleční středa – mše sv. v 7 30 a v 17 30 hod. (nebude dětská mše svatá)
 • od 14.2. v postní době křížová cesta každou neděli ve 1430 hod. každou středu v 1710 hod. a každý pátek v  1730 hod.
 • 15.2. v 18 30 hod. a potom každé pondělí v postní době  v kostele Postní duchovní obnova na téma Boží milosrdenství Publikace2
 • 16.2. v kostele celodenní výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
 • 16.2. v 19 hod. v LD setkání Modliteb matek
 • 17.2. v 9 hod. setkání Modliteb matek na mateřské dovolené – srdečně zveme všechny maminky mezi nás do společenství matek modlících se za děti, setkání probíhá jednou za 14 dní od 9 do 1130 hod. – kontakt: Marie Vechetová, tel. 720472940, Veronika Havlenová, tel. 605218488
 • 18.2. v 9 hod. rekolekční mše svatá
 • 19.2. v 16 30 hod. v LD Rozmarýnek pro děti
 • 19.-21.2. duchovní obnova pro biřmovance v Kost. Vydří
 • 21.2. při bohoslužbách sbírka „Haléř sv. Petra“
 • 24.2. v 18 30 hod. v LD setkání MM babiček
 • 6.3. sbírka na varhany

Mimo naši farnost:

 • 18.2. v 18 00hod. Večer chval v aule Katolického gymnázia v Třebíči 2016_02_18_vecerchval

Výuka náboženství ve školním roce 2015/2016 začíná 14.9.2015

Vždy v pondělí

1. ročník 11 10 –  11 55 hodin třída 1.A
2. ročník 12 00 –  12 45 hodin třída 2.B
4.,5.,6. ročník 13 15 –  14 00 hodin třída 6.B
7.,8. ročník 14 00 –  14 45 hodin třída 6.B