Aktuality

Oprava varhan a adopce píšťal – zde

Kalendář:

 

 • v postní době křížová cesta každou neděli ve 14 30 hod. každou středu v 17 10 hod. a každý pátek v 17 30 hod.
 • každý pátek v 16 30 hod. v Lidovém domě Rozmarýnek – setkání pro holky a kluky
 • 1.3. sbírka na varhany
 • 1.3. po ranní mši sv. v Lidovém domě povídání při kávě
 • 2.3. v 18 30 hod. postní duch. obnova – sestra Františka z Kongregace sv. Hedvikypostní obnova
 • 6.3. bude P. Jan navštěvovat nemocné
 • 8.3. v 15 30 hod. v Lidovém domě pohádka divadelního souboru Křemílci „O princi Kvakošovi“zabak_jaromerice
 • 9.3. v 9 hod. setkání Modliteb Matek na mateřské dovolené,  kontakt E. Šplíchalová, tel. 737975487
 • 9.3. v 18 30 hod. v kostele postní duch. obnova – P. V. Loub
 • 11.3. v 18 30 hod. setkání dětí a rodičů k 1. sv. přijímání
 • 13.3. v 18 30 hod. setkání biřmovanců
 • 17.3. v 19 hod. v LD setkání MM
 • 25.3. 2015 v 18 30 hod. v Lid. domě setkání MM babiček
 • 27.-29.3. modlitební triduum

Mimo naši farnost:

 • 8.3. ve 14 30 hod. v Lidéřovicích větrání kostela a varhan Pašijové výjevy gotického oltáře, varhany Tomáš Slavický, regionální chorální schola, zve P. Gorazd
 • 14.3. Pouť sv. Klementa v Tasovicích v 15 30 hod. pobožnost, v 16 hod. mše sv., celebruje P. W. Zubkowicz ze Slavkovic
 • 26.3. v 18 hod. v aule Kat. gymnázia v Třebíči Večer chval

Výuka náboženství ve školním roce 2014/2015

Pondělí 13 15 – 14 00 hodin 6. – 9. třída
Úterý 11 15 – 12 00 hodin 1. – 2. třída
12 10 – 12 55 hodin 3. třída
13 15 – 14 00 hodin 4. – 5. třída