Aktuality

Oprava varhan a adopce píšťal – zde

Kalendář:

 • 19.6. bude sbírka na bohoslovce
 • 23.6. v 9 hod. setkání MM na mateřské dovolené – srdečně zveme všechny maminky mezi nás do společenství matek modlících se za děti, setkání probíhá jednou za 14 dní od 9 do 1130 hod. – kontakt: Marie Vechetová, tel. 720472940, Veronika Havlenová, tel. 605218488
 • 29.6. v 1830 hod. v Lidovém domě setkání MM babiček
 • 1.7. bude P. Jan navštěvovat nemocné
 • 3.7. v 10 hod. v Lesůňkách poutní mše svatá
 • 3.7. v 11 hod. v Ratibořicích poutní mše svatá od 10 30 hod. růženec
 • 3.7. bude sbírka na varhany
 • od 6.7. (během prázdnin) se středeční mše sv. přesouvá na ráno v 7 30 hod.

Mimo naši farnost:

 • 23. – 25.6. v Náměšti n. O. Náměšťfest – Spirituál kvintet, Pavel Helan, Eva Henychová ...
 • namestfest_201624.6. v 17 hod. v Mor. Budějovicích vernisáž výstavy fotografií Vojtěcha Vlka
 • 25.6. v 16 hod. v Náměšti n. Osl. Mesiáš
 • 29.6. ve 14 hod. v Brně biskupské svěcení nového pomocného biskupa Mons. Pavla Konzbula
 • 6.-10.7. v Brně Katolická charismatická konference
 • 16.7. v 10 hod. v Kostelním Vydří kněžská pouť
 •  

† Zemřel Mons. Josef Valerián – parte zde

Výuka náboženství ve školním roce 2015/2016 začíná 14.9.2015

Vždy v pondělí

1. ročník 11 10 –  11 55 hodin třída 1.A
2. ročník 12 00 –  12 45 hodin třída 2.B
4.,5.,6. ročník 13 15 –  14 00 hodin třída 6.B
7.,8. ročník 14 00 –  14 45 hodin třída 6.B