Aktuality

Záchrana kostela svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny

Děkujeme nadaci ČEZ, která nám prostřednictvím města Jaroměřice n. R. přispěla 200 tis. korunami na projektovou dokumentaci ke generální opravě kostela a těšíme se na další spolupráci.
Děkujeme městu Jaroměřice n. R., které přispělo 1,2 mil Kč na úhradu nákladů souvisejících s opravou kostela sv. Markéty a na vydání publikace propagující projekt opravy kostela.

Kalendář:

 

 • od 1. 7. budou večerní mše svaté v 19 hod.
 • 27. 7. v kostele po mši svaté Modlitební setkání
 • 5. 8. sbírka na opravy a podporu pastorace
 • 7. 8. v 19.30 hod. koncert v kostele v rámci festivalu Petra Dvorského, mše sv. bude ráno v 7.30 hod.
 • 12. 8. v 10.30 hod. posvícenská mše svatá
 • 15. 8. bude mše sv. také večer v 19 hod.
 • 19. 8. v 11 hod. posvícenská mše svatá v Příložanech
 • 24. 8. v kostele po mši svaté Modlitební setkání
 • 26. 8. v 11 hod. posvícenská mše svatá v Příštpě
 • 2. 9. sbírka na opravy a podporu pastorace
 • 2. 9. při mši sv. žehnání žákům a studentům na začátku školního roku
 • 2. 9. v 11 hod. posvícenská mše svatá v Bohušicích
 • 4. 9.  v 17.30 hod. mše sv. v Ratibořicích
 • 10. 9. posvícenská mše sv. Dolní Lažany  – slaví se při mši sv. ve farním kostele
 • 21. 9. v kostele po mši svaté Modlitební setkání

Mimo naši farnost:

 • 11. – 15. 7. v Brně Katolická charismatická konference
 • 15. 7. v Kostelním Vydří Malá pouť, mše svaté v 8 a v 10 hodin
 • 16. 7. v 10 hod. v Kostelním Vydří kněžská pouť – biskup Mons. Pavel Konzbul (mše sv. i v 8 hod.)
 • 17. 7. od 17 hod. v Centru Ruth na Karlově náměstí 41/30 v Třebíči přednáška Ing. Blažkové Životní ztráty a způsoby jejich zvládání
 • 21. – 22. 7. Hlavní – velká pouť v Kostelním Vydří, mše sv. v sobotu v 19 hod., po ní noční adorace do 24 hod., v neděli mše sv. v 7, 8, 9.30 a v 11 hod., svátostné požehnání ve 14.30 hod.
 • 7. 8. – 9. 8. v areálu KG Třebíč program Letem světem s RODINSONEM
 • 1. 9. diecézní pouť rodin
Oprava varhan a adopce píšťal – zde