Aktuality

Oprava varhan a adopce píšťal – zde

Výuka náboženství ZŠ Jaroměřice:

1. a 2. ročník, středa, třída: 1. B, 11:15 hod. – 12:00 hod.,
učí Mgr. Veronika Havlenová

3. a 4. ročník a 5. A, středa, třída: 5. A, 12:10 hod. – 12:55 hod.,
učí P. Mgr. Tomáš Holcner

5., 7. a 8. ročník, středa, třída: 6. A, 13:15 hod. – 14:00 hod.,
učí P. Mgr. Tomáš Holcner

Kalendář:

 • v adventní době každý pátek ráno v 6.15 hod. “rorátní” mše sv., večerní se ruší
 • každou první neděli v měsíci sbírka na varhany a na opravy
 • 18.12. od 17 hod. v kostele svátost smíření, cizí zpovědníci
 • 20.12. v 16 hod. v kostele koncert dětí hudební školy Melodie
 • 23.12. v 8 hod. příprava kostela na Vánoce – brigáda, zdobení
 • 24.12. od 13.30 hod. v Lidovém domě program pro děti
 • 24.12. v  15 hod. mše svatá nejen pro děti, ve 22 hod. „půlnoční“ mše sv.
 • 30.12. v 17 hod. v kostele Vánoční koncert chrámového sboru
 • 1.1. 2017 při mši sv. v 10.30 hod. požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky. Koledovat budou 1.- 5.1.2017
 • 6.1.2017 v 16.30 hod. v Lidovém domě Rozmarýnek
 • 7.1.2017 v 16 hod. v kostele Koncert na konec vánoční doby, účinkuje smíšený pěvecký sbor Santini a hosté, sbormistr Anežka Tichá, dirigent Karel Tomek
 • 14.1. 2017 v Lidovém domě 20. ples Jednoty svatého Josefa
 • 18.1. den vzájemných modliteb naší farnosti a bohoslovců v olomouckém semináři
 • 18.-25.1. týden modliteb za jednotu křesťanů

Mimo naši farnost:

 • 11.12. v 16 hod. v kostele sv.  Martina v Třebíči  benefiční koncert Na varhany pro varhany, vystoupí Ondřej Mucha
 • 15.12. 2016 a 19.1.2017 v 18 hod. v aule Katolického gymnázia v Třebíči Večer chval s duchovními otci Serafem O.Carm a V. Loubem