Aktuality

 

Záchrana kostela svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny

Děkujeme nadaci ČEZ, která nám prostřednictvím města Jaroměřice n. R. přispěla 200 tis. korunami na projektovou dokumentaci ke generální opravě kostela a těšíme se na další spolupráci.
Děkujeme městu Jaroměřice n. R., které přispělo 1,2 mil Kč na úhradu nákladů souvisejících s opravou kostela sv. Markéty a na vydání publikace propagující projekt opravy kostela.

Kalendář:

 • 5. 10. dopoledne návštěva nemocných
 • 7. 10. sbírka na opravy a podporu pastorace
 • 7. 10. ve 14.30 hod. Valná hromada členů Jednoty sv. Josefa v Lidovém domě společně s otcem biskupem Pavlem
 • 21. 10. Den modliteb za misie a sbírka na misie
 • 23. 10. v 19.00 hod. v Lidovém domě Modlitby matek
 • 24. 10. v 18.30 hod. v Lidovém domě Modlitby matek – babiček
 • 28. 11. v 18.30 hod. v Lidovém domě Modlitby matek – babiček
 • 19. 12. v 18.30 hod. v Lidovém domě Modlitby matek – babiček

Mimo naši farnost:

 • 6. 10. a 20. 10. v Brně Obnova pro manžele – www.emmanuel.cz
 • 10. 10. v 17.00 hod. v Centru Ruth na Karlově náměstí 41/30 v Třebíči beseda „Vliv rodiny na školní úspěšnost dítěte“
 • 12. – 14. 10. v Králíkách Víkend pro bezdětné manžele www.probezdetne.cz
 • 18. 10. v 18.00 hod. v kostele v Třebíči na Jejkově Večer chval
 • 20. 10. od 9.00 hod. v Třebíči ve stacionáři Úsměv Den pro maminky a dcery 
 • 21.10. v 16 hod. v Třebíči v kostele Proměnění Páně na Jejkově Koncert Dítě v srdci na podporu perinatálního hospice, který se stará o rodiny zasažené ztrátou dítěte