Aktuality

 Kalendář:


  • 5.10. sbírka na varhany (vždy 1. neděli v měsíci)
  • 14.10. v 19 hod. v Lidovém domě setkání Modliteb matek
  • 29.10. v 18 30 hod. v LD setkání Modliteb matek – babiček
  • 29.9. v 9 hod. setkání Modliteb matek na mateřské

Mimo naši farnost:


  • 25.9. v 18 hod. Večer chval v aule Katolického gymnázia v Třebíči
  • 5.10. v 18 hod. v kostele v Kamenici u Jihlavy koncert Stamicova kvarteta (Vranický + Kramář)