Aktuality

 

Záchrana kostela svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny

Děkujeme nadaci ČEZ, která nám prostřednictvím města Jaroměřice n. R. přispěla 200 tis. korunami na projektovou dokumentaci ke generální opravě kostela a těšíme se na další spolupráci.
 

Kalendář:

 • 6. 3. Popeleční středa, mše svatá ráno v 7.30 hod. a večer v 18.00 hodin
 • od 10. 3. v postní době křížová cesta každou neděli ve 14.30 hod., každou středu a pátek v 17.30 hod. (po změně času v 18.30 hod.)
 • od 12. 3. v postní době každé úterý po mši svaté duchovní obnova „Jak dál?“ – přibližně v 18.30 hod.
 • 13. 3. v 19.00 hod. Pastorační rada farnosti v Lidovém domě
 • 19. 3. v kostele po mši svaté duchovní obnova „Jak dál?“ – přibližně v 18.30 hod.
 • 19. 3. v 19 hod. MM v Lidovém domě
 • 25. 3. Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti
 • 25. 3. v pondělí na Slavnost Zvěstování Páně bude mše svatá v 18.00 hod.
 • 26. 3. v kostele po mši svaté duchovní obnova „Jak dál?“ – v 18.30 hod.
 • 31. 3. změna času – začátky večerních bohoslužeb se posunou na 19.00 hod.
 • 2. 4. v kostele po mši svaté duchovní obnova „Jak dál?“ – přibližně v 19.30 hod.
 • 5. 4. bude otec Tomáš navštěvovat nemocné
 • 7. 4. sbírka na opravy a podporu pastorace
 • 7. 4.  při mši sv. v 7.30 hod. a v 10.30 hod. udílení svátosti pomazání nemocných
 • 9. 4. v kostele po mši svaté duchovní obnova „Jak dál?“ – přibližně v 19.30 hod.
 • 11. 4. v Myslibořicích zpovídání před Velikonocemi, 14.30 hod. – 15.30 hod.
 • 12. – 14. 4. duchovní obnova pro biřmovance v Kostelním Vydří
 • 14. 4. Květná neděle – svěcení kočiček a průvod kostelem
 • 14. 4. od 18.00 hod. svátost smíření v kostele, cizí zpovědníci
 • 27. 4. v Lidovém domě ochutnávka vín

Mimo naši farnost:

 • 8. – 9. 3.  duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem u Minoritů v Brně
 • 8. – 10. 3.  postní duchovní obnova pro mládež v Osové Bítýšce
 • 14. 3. v 9.30 hod. rekolekce v Jemnici
 • 16. 3. od 9 hod. v Třebíči v kostele u sv. Martina postní duchvoní obnova Žízním s P. Vojtěchem Kodetem, O.Carm ThD.
 • 28. 3.  v 18 hod. v kostele Proměnění Páně na Jejkově v Třebíči Večer chval
 • 11. 4. v v 9.30 hod. rekolekce  v Mor. Budějovicích
 • 14. 4. v Brně Diecézní setkání mládeže s biskupem Vojtěchem