Od 10. 1. 2023 budou z důvodu úspory energií mše svaté ve všední den v kapli na faře, nedělní zůstávají v kostele!

Formulář pro úmysly je možné si stáhnout zde: Formulář na intence rok 2023

Vzadu v kostele je rozpis na křížové cesty.

Pořad bohoslužeb do 23. 4. 2023 je možné stáhnout zde: 5. 3. – 23. 4. 2023

Podrobný rozpis bohoslužeb

březen – duben  2023
Neděle
19.
4. NEDĚLE POSTNÍ
8.00 Myslibořice
9.30 Jaroměřice, kostel

po mši svaté přátelské posezení

na společný úmysl
za rodinu Čermákovu a Řepovu
za živou a zemřelou rodinu Kašparidesovu, Vyskočilovu, Slatinských, Šlápotovu a Bartejsovu
za rodinu Koldanovu, Cechovu, Šmídovu, Adamovu a duše v očistci
za Josefa Dobeše a dvoje rodiče
za živou a zemřelou rodinu Punčochářovu, Kousalíkovu a Brindovu
15.00 Jaroměřice, kostel pobožnost křížové cesty
18.00 Jaroměřice, kostel za farnost
Pondělí
20.
Slavnost sv. Josefa
18.00 Jaroměřice, kaple na faře
Úterý
21.
bl. Serapion
18.00 Jaroměřice, kaple na faře mše svatá pro děti, zpívá schola
18.30 Jaroměřice, kaple na faře Postní duchovní obnova „Tvář Boha lásky – cesta pro lidstvo“ – přednáší Karel Tomek
více Postní duchovní obnova
Středa
22.
sv. Epafrodit
7.30 Jaroměřice, kaple na faře
Čtvrtek 23. sv. Turibius z Mongroveja
15.30 Myslibořice
18.00 Jaroměřice, kaple na faře za kněze a nová kněžská a řeholní povolání
po mši svaté tichá adorace
Pátek
24.
sv. Kateřina Švédská / Slavnost Zvěstování Páně – vigilie
17.30 Jaroměřice, kaple na faře pobožnost křížové cesty
18.00 Jaroměřice, kaple na faře
Sobota
25.
Slavnost Zvěstování Páně (přesunuto na pátek 24. 3. – vigilie)
Neděle
26.
5. NEDĚLE POSTNÍ

přechod na letní čas, změna času večerních mší

8.00 Myslibořice za rodiče Křížovy, syna s manželkou a manžele Ondrákovy
9.30 Jaroměřice, kostel na společný úmysl
za Marii a Karla Nedvědických, jejich rodiče a sourozence
za děti, jejich rodiny, rodiče, sourozence, dobrodince
za živou a zemřelou rodinu Vechetovu, za manžele Chvátalovy a Dvořákovy
poděkování za uzdravení a za celou živou a zemřelou rodinu Kosmákovu a Svobodovu
15.00 Jaroměřice, kostel pobožnost křížové cesty
19.00 Jaroměřice, kostel na poděkování za dar zdraví
Pondělí
27.
Úterý
28.
sv. Rogát
19.00 Jaroměřice, kostel s prosbou za těžce nemocnou osobu
mše svatá pro děti, zpívá schola
19.30 Jaroměřice, kostel Postní duchovní obnova „Jsme v kostele spolu, nebo vedle sebe?“ – přednáší P. Jan Kříž
více Postní duchovní obnova
Středa
29.
bl. Ludolf (Slavomil)
7.30 Jaroměřice, kostel za Marii a Otu Majzlíkovy, děti a celou přízeň
Čtvrtek 30. sv. Jan Klimak
16.30 Myslibořice
19.00 Jaroměřice, kostel za kněze a nová kněžská a řeholní povolání
po mši svaté tichá adorace
Pátek
31.
sv. Balbína
18.30 Jaroměřice, kostel pobožnost křížové cesty
19.00 Jaroměřice, kostel
Sobota
1. 4.
sv. Makarius (Blahomír)
18.00 kostel pobožnost 1. soboty
Neděle
2.
KVĚTNÁ NEDĚLE

křestní neděle / sbírka na opravy a podporu pastorace

8.00 Myslibořice
9.30 Jaroměřice, kostel na společný úmysl
za živou a zemřelou rodinu Kabelkovu, Dvořákovu a Miloslava Popelku
za živou a zemřelou rodinu Klímovu a Burianovu
za Františka Hálu, sourozence, rodiče a duše v očistci
15.00 Jaroměřice, kostel pobožnost křížové cesty
19.00 Jaroměřice, kostel za farnost

Formulář pro úmysly je možné si stáhnout zde: Formulář na intence rok 2023

Adorační den farnosti a den vzájemných modliteb farnosti a bohoslovců kněžského semináře je 16. 2.