V současné době je možné se ve všední den bohoslužeb osobně zúčastnit po předchozí domluvě s panem farářem. Přednost má rodina, za kterou je mše sv. sloužena. Kapacita 10 osob

Svátost smíření je tento týden možné přijmout v úterý a ve čtvrtek po mši svaté na faře.

Nedělní bohoslužby jsou pouze online na youtube a to od 10:30. Po té je možnost přijmout eucharistii na faře (11.15 – 11.45 hod.)

Formulář pro úmysly na příští rok je možné si stáhnout zde: Formulář na Intence 2021 Jaroměřice a Myslibořice

Podrobný rozpis bohoslužeb:

únor
2021
Neděle
21.
1. NEDĚLE POSTNÍ

10.30 online přenos společný úmysl
za děti, jejich rodiny, rodiče, sourozence a dobrodince
za Ludmilu Dusíkovu, manžela a celou rodinu
za rodinu Soukupovu a Maniovu
za farnost

po mši sv. se na faře uděluje popelec a podává svaté přijímání

Pondělí
22.
stolec sv. Petra, apoštola
Úterý
23.
18.00 Jaroměřice, farní kaple za rodiče Jelečkovy, syna, dceru s manželem a ostatní příbuzné
Středa
24.
7.30 Jaroměřice, farní kaple za pana děkana Václava Küchlera, výročí úmrtí
Čtvrtek
25.
18.00 Jaroměřice, farní kaple za Mons. Josefa Valeriána, kněze a otce Josefa Toufara, kněze
za kněze a nová kněžská a řeholní povolání
Pátek
26.
18.00 Jaroměřice, farní kaple za Antonína Polického, rodiče a duše v očistci
Sobota
27.
Neděle
28.
2. NEDĚLE POSTNÍ
10.30 online přenos společný úmysl
na poděkování za 70 let života
za Magdu Homolovu
za rodinu Fišlovu
za farnost