POZOR! Z důvodu rekonstrukce silnice před farou není možné vjet autem do dvora ani na blízké parkoviště. Při mši svaté je možné parkovat na farní zahradě, vjezd z ulice Nová.

Formulář pro úmysly je možné si stáhnout zde: Formulář na Intence 2022 Jaroměřice a Myslibořice

Pořad bohoslužeb do 28. 8. 2022 je možné stáhnout zde: 28. 8. – 9. 10. 2022

Podrobný rozpis bohoslužeb

září – říjen
2022
Neděle
25.
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7.30 Jaroměřice, farní kaple společný úmysl
za Františku Vyškovskou, celou přízeň a duše v očistci
za farníky ze Štěpánovic
9.00 Myslibořice
10.00 Blatnice za farnost a farníky z Blatnice (posvícení)
10.30 Jaroměřice,farní kaple za živou a zemřelou rodinu Šimečkovu, Melánovu a Svobodovu
Pondělí
26.
sv. Kosma a Damián
Úterý
27.
sv. Vincenc z Paula
19.00 Jaroměřice, farní kaple za rodinu Zdeňka Kopečka
mše svatá pro děti
Středa
28.
Slavnost sv. Václava
7.30 Jaroměřice, farní kaple za pana děkana Václava Küchlera
Čtvrtek 29. sv. Michael, Gabriel a Rafael                                                                      rekolekce v Jemnici
16.30 Myslibořice
19.00 Jaroměřice, farní kaple za kněze a nová kněžská a řeholní povolání (vzpomínka na P. Václava Küchlera *27. 9. 1922)
po mši svaté tichá adorace
Pátek
30.
sv. Jeroným
19.00 Jaroměřice, farní kaple
Sobota
1. 10.
sv. Terezie od Dítěte Ježíše
15.00 Jaroměřice, kostel Slavnostní otevření našeho kostela a svěcení nového oltáře
17.00 Jaroměřice, kostel pobožnost 1. soboty
19.00 Jaroměřice, kostel koncert pod vedením Karla Tomka
Neděle
2.
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

křestní neděle / sbírka na opravy a podporu pastorace

8.00 Myslibořice
9.30 Jaroměřice, kostel společný úmysl
za Jana Vechetu, dvoje rodče a přízeň
za Františka Kopečka, zemřelou rodinu Kopečkovu, za kněze Jana a Františka a sestry Šulcovy
za Milana Rivolu a duše v očistci
za rodiče Holovy, příbuzné a duše, na které nikdo nepamatuje
18.00 Jaroměřice, farní kaple