Pravidelné bohoslužby:
neděle v 9:30 hod. (po mši svaté přátelské posezení do 12 hodin) a v 19 hod., v zimním období v 18 hod.
úterý, čtvrtek, pátek v 19 hod., v zimním období v 18 hod. na faře
středa v 7:30 hod. (v zimním období na faře)

Pořad bohoslužeb do 22. 10. 2023 je možné stáhnout zde: 3. 9. – 22. 10. 2023

Podrobný rozpis bohoslužeb

září – říjen  2023
Neděle
17.
24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 Myslibořice

9.30 Jaroměřice, kostel
po mši svaté přátelské setkání
na společný úmysl
za rodiče a prarodiče Krištofovy a Smutných a duše v očistci
za rodinu Svobodovu, Škrdlovu a Bulovu
na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání
za farníky z Popovic – posvícení
19.00 Jaroměřice, kostel za farnost
Pondělí
18.
 
Úterý
19.
sv. Januárius
19.00 Jaroměřice, kostel za rodinu Tomanovu, Reslovu a Chocholoušovu
mše svatá pro děti, zpívá schola
Středa
20.
sv. Ondřej, Pavel a druhové
7.30 Jaroměřice, kostel
Čtvrtek 21. sv. Matouš
16.30 Myslibořice
19.00 Jaroměřice, kostel za kněze a nová kněžská a řeholní povolání
po mši svaté tichá adorace
Pátek
22.
sv. Mořic a druhové
19.00 Jaroměřice, kostel
Sobota
23.
Neděle
24.
25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 Myslibořice

9.30 Jaroměřice, kostel
po mši svaté přátelské setkání
na společný úmysl
za Milana Rivolu a duše v očistci
za živou a zemřelou rodinu Novotnou a Tomanovu
za Helenu a Karla Pavelkovy a duše v očistci
za farníky ze Štěpánovic – posvícení
19.00 Jaroměřice, kostel za farnost
Pondělí
25.
 
Úterý
26.
sv. Kosma a Damián
19.00 Jaroměřice, kostel za rodinu Kopečkovu, Kruntorádovu a Mácovu
mše svatá pro děti, zpívá schola
Středa
27.
sv. Vincenc z Paula
7.30 Jaroměřice, kostel
Čtvrtek 28. Slavnost sv. Václava
16.30 Myslibořice
19.00 Jaroměřice, kostel za kněze a nová kněžská a řeholní povolání
za pana děkana Václava Küchlera (*27. 9. 1922)
po mši svaté tichá adorace
Pátek
29.
sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
7.30 Jaroměřice, kostel
změna času z důvodu sobotního koncertu
za Františku Vyškovskou, celou přízeň a duše v očistci
Sobota
30.
11.00 Jaroměřice, kostel svatba
18.00 Jaroměřice, kostel koncert Musica Animata
Neděle
1. 10.
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

sbírka na opravy a podporu pastorace / křestní neděle

8.00 Myslibořice

10.00 Blatnice za farníky z Blatnice
9.30 Jaroměřice, kostel
po mši svaté přátelské setkání
na společný úmysl
za Františka Kopečka, zemřelou rodinu Kopečkovu, za kněze Jana a Františka, za sestry Šulcovy
za Jana Vechetu, dvoje rodiče a přízeň
poděkování za uzdravení a za celou živou a zemřelou rodinu Kosmákovu a Svobodovu
za rodiče Holovy, příbuzné a duše, na které nikdo nepamatuje
15.00 Jaroměřice, kostel koncert Jany Matějů (zpěv) a Karolíny Coufalové (klavír)
18.00 Jaroměřice, kostel za farnost

Formulář pro úmysly je možné si stáhnout zde: Formulář na intence rok 2023

Adorační den farnosti a den vzájemných modliteb farnosti a bohoslovců kněžského semináře je 16. 2.