Nedělní bohoslužby se konají venku na nádvoří fary. Pokud prší, tak se ranní mše sv. přesouvá do farní kaple. Mše sv. v 10:30 ho. bude přesunuta do Lidového domu – o tom se dozvíte zde přibližne v 10 hod.

Formulář pro úmysly na příští rok je možné si stáhnout zde: Formulář na Intence 2021 Jaroměřice a Myslibořice

Pořad bohoslužeb do 20. 6. 2021 je možné stáhnout zde: 11. 4. – 20. 6. 2021

Podrobný rozpis bohoslužeb

červenec – srpen
2021
Neděle
25.
17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7.30 Jaroměřice, farní nádvoří na společný úmysl
za Marii Čermákovou a celou přízeň
9.00 Myslibořice za farnost
10:30 Jaroměřice, farní nádvoří na společný úmysl
za manžela a děti
za manžele Doležalovy, Musilovy, děti a vnoučata
Pondělí
26.
sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Úterý
27.
19.00 Jaroměřice, farní kaple
Středa
28.
7.30 Jaroměřice, farní kaple
Čtvrtek
29.
sv. Marty
16.30 Myslibořice
19.00 Jaroměřice, farní kaple za kněze a nová kněžská a řeholní povolání
Pátek
30.
sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
19.00 Jaroměřice, farní kaple  
Sobota
31.
sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Neděle
1. 8.
18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7.30 Jaroměřice, farní nádvoří za farnost
9.00 Myslibořice
10:30 Jaroměřice, farní nádvoří