Mše svaté opět v kostele!

Formulář pro úmysly je možné si stáhnout zde: Formulář na intence rok 2023

Pořad bohoslužeb do 27. 11. 2022 je možné stáhnout zde: 27. 11. 2022 – 15. 1. 2023

Podrobný rozpis bohoslužeb

listopad
2022
Neděle
20.
34. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 Myslibořice za farnost
9.30 Jaroměřice společný úmysl
za Františka Kunsta a živou a zemřelou rodinu Kunstovu
za rodiče Louckých a duše v očistci
za Antonína a Marii Vocílkovy a živou a zemřelou přízeň
18.00 Jaroměřice
Pondělí
21.
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Úterý
22.
sv. Cecílie
18.00 Jaroměřice na poděkování
mše svatá pro děti
Středa
23.
sv. Klement I.
7.30 Jaroměřice
Čtvrtek 24. sv. Ondřej Dung-Lac a druhové
15.30 Myslibořice
9.00 Jaroměřice rekolkce, za kněze a nová kněžská a řeholní povolání
po mši svaté tichá adorace
Pátek
25.
sv. Kateřina
18.00 Jaroměřice za rodinu Šimečkovu, Macháčkovu, Veselou a duše v očistci
Sobota
26.
sv. Silvestr
Neděle
27.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ

žehnání adventních věnců

8.00 Myslibořice za rodinu Melkusovu a Fišerovu
9.30 Jaroměřice společný úmysl
za Marii a Karla Nedvědických, jejich rodiče a sourozence
za Marii Bartošovou, Marii Pokornou, Marii Klenskou a na poděkování
za zemřelé rodiče Křivánkovy, jejich děti a vnuky
za Bohuslava Novotného a Miloslava Popelku
18.00 Jaroměřice za farnost
Pondělí
28.
sv. Mansuet (Miloslav)
Úterý
29.
sv. Saturnin
18.00 Jaroměřice za živou a zemřelou rodinu Šulovu
mše svatá pro děti, zpívá schola
Středa
30.
sv. Ondřej
7.30 Jaroměřice
Čtvrtek 1. 12. sv. Edmund Kampián
15.30 Myslibořice
18.00 Jaroměřice za kněze a nová kněžská a řeholní povolání
po mši svaté tichá adorace
Pátek
2.
sv. Bibiána                                       první pátek v měsíci / návštěva nemocných
6.15 Jaroměřice roráty
Sobota
3.
sv. František Xaverský
17.00 farní kaple pobožnost první soboty
Neděle
4.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ

křestní neděle / sbírka na opravy a podporu pastorace

8.00 Myslibořice na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání do dalších let
9.30 Jaroměřice za rodinu Chocholoušovu, Tomanovu a Reslovu
18.00 Jaroměřice za farnost