Nedělní bohoslužby se konají venku na nádvoří fary. V případě nepříznivého počasí bude ranní mši sv. pan farář sloužit ve farní kapli pro 40 osob, ostatní by museli být venku a bohoslužba v 10.30 hod. se přesouvá do Lidového domu.

Od úterý 4. 5. je možné se osobně zúčastnit bohoslužeb, ve farní kapli je kapacita 40 osob.

Formulář pro úmysly na příští rok je možné si stáhnout zde: Formulář na Intence 2021 Jaroměřice a Myslibořice

Pořad bohoslužeb do 20. 6. 2021 je možné stáhnout zde: 11. 4. – 20. 6. 2021

Podrobný rozpis bohoslužeb

květen
2021
Neděle
9.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
7.30 venku na farním nádvoří na společný úmysl
za zemřelé rodiče Říhovy, Stanislava Plíška a celou rodinu
9.00 Myslibořice za farnost
10.30 venku na farním nádvoří na společný úmysl
za živou a zemřelou rodinu Chocholoušovu, Tomanovu a Reslovu
za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Prokopovu a Boženku Vejtasovou
za Marii a Bohuslava Černých, jejich sourozence a předky
Pondělí
10.
sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Úterý
11.
19.00 Jaroměřice, farní kaple za rodinu Vojtěcha Česneka a duše v očistci
Středa
12.
7.30 Jaroměřice, farní kaple
Čtvrtek
13.
Slavnost Nanebevstoupení Páně
16.30 Myslibořice
19.00 Jaroměřice, farní kaple za P. Jana Podveského, kněze
za kněze a nová kněžská a řeholní povolání
Pátek
14.
sv. Matěje, apoštola
19.00 Jaroměřice, farní kaple za dceru Ivu a její rodinu
Sobota
15.
Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Neděle
16.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
7.30 Jaroměřice, farní nádvoří
9.00 Myslibořice
10.30 Jaroměřice, farní nádvoří na společný úmysl
za živou a zemřelou rodinu Krištofovu a Smutných a duše v očistci
za farnost