On-line přenos mše svaté z Lidového domu v 10.30 hodin zde

Vláda ČR dnes, 25. listopadu 2021, vyhlásila po celém území ČR opětovně nouzový stav kvůli stále zhoršující se situaci pandemie covid-19. Vláda v demisi ho vyhlásila na 30 dní s platností od 26. listopadu 2021 18:00 hod. do 25. prosince 2021 23:59 hod. Opatření se v nouzovém stavu nemění – Církev.cz. Samozřejmě i nadále platí dřívější povinnost nošení respirátorů či nanorušek.

Formulář pro úmysly je možné si stáhnout zde: Formulář na Intence 2022 Jaroměřice a Myslibořice

Pořad bohoslužeb do 31. 10. 2021 je možné stáhnout zde: 31. 10. – 19. 12.

Podrobný rozpis bohoslužeb

listopad – prosinec
2021
Neděle
28.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
7.30 Jaroměřice, farní kaple
9.00 Myslibořice za farnost
10:30 Jaroměřice, Lidový dům za Marii a Karla Nedvědických, rodiče a surozence
Pondělí
29.
sv. Cecílie
Úterý
30.
sv. Ondřej
18.00 Jaroměřice, farní kaple za Marii Pokornou, Marii Bartošovou, Marii Klenskou a na poděkování
Středa
1. 12.
sv. Edmund Kampián
7.30 Jaroměřice, farní kaple za živou a zemřelou rodinu Šulovu
Čtvrtek 2.
15.30 Myslibořice
18.00 Jaroměřice, farní kaple za kněze a nová kněžská a řeholní povolání
Pátek
3.
sv. František Xaverský
6.15 Jaroměřice, farní kaple roráty
14.30 Příložany
Sobota
4.
sv. Barbora
17.00 Jaroměřice, farní kaple pobožnost 1. soboty
Neděle
5.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
7.30 Jaroměřice, farní kaple za farnost
9.00 Myslibořice
10:30 Jaroměřice, Lidový dům na společný úmsl
za rodinu Chocholoušovu, Tomanovu a Reslovu
za rodinu Kutnarovu