Opisy farních matrik z 18. století

Matrika křtů 1715-1753

Matrika oddaných 1678-1753