KAŽDÁ POMOC SE POČÍTÁ

Stavební část projektu byla ukončena. Kostel byl slavnostně otevřen 1. 10. 2022.

Děkujeme vám za vaše příspěvky,  pokud byste nám chtěli ještě přispět na práce, které nebyly předmětem projektu, můžete k tomu využít účet farnosti:

č. ú 227291789/0300

Děkujeme manažerovi projektu Pavlu Vlkovi a pracovníkům Biskupství brněnského, realizátorům díla, dárcům a sponzorům. Město Jaroměřice nad Rokytnou, kraj Vysočina a Nadace ČEZ věnovali 3,9 mil. korun. Sbírky v kostele a dary fyzických a právnických osob činili 7,7 mil. korun, veřejná sbírka vynesla 1,2 mil. korun.

Veřejná sbírka: č. ú. 295281857/0300

V případě zájmu o vystavení dokladu pro daňové účely se obraťte na Lenku Žákovou
e-mail: llenkazakova@seznam.cz, telefon: 728 613 286

Veřejná sbírka bude naplňována:

  • shromažďováním příspěvků na zvláštním daňovém účtu
  • složením hotovosti do pokladny farnosti
  • prodejem předmětů
  • prodejem vstupenek
  • dárcovskými textovými zprávami
0
Vybráno

Děkujeme

Přispějte nákupem:

Číslo účtu: 295281857/0300

Potvrzení o daru:
Lenka Žáková
llenkazakova@seznam.cz
728 613 286