KAŽDÁ POMOC SE POČÍTÁ

Stavební část projektu byla ukončena. Kostel byl slavnostně otevřen 1. 10. 2022. Zbývá vytvořit expozici a digitalizaci za 350 tisíc a další práce, které nebyly zahrnuty do projektu, ale jsou nezbytné.

Děkujeme manažerovi projektu Pavlu Vlkovi a pracovníkům Biskupství brněnského, realizátorům díla, dárcům a sponzorům. Město Jaroměřice nad Rokytnou, kraj Vysočina a Nadace ČEZ věnovali 3,9 mil. korun. Sbírky v kostele a dary fyzických a právnických osob činili 7,7 mil. korun, veřejná sbírka vynesla 1,2 mil. korun.

Veřejná sbírka: č. ú. 295281857/0300

V případě zájmu o vystavení dokladu pro daňové účely se obraťte na Lenku Žákovou
e-mail: llenkazakova@seznam.cz, telefon: 728 613 286

Veřejná sbírka bude naplňována:

  • shromažďováním příspěvků na zvláštním daňovém účtu
  • složením hotovosti do pokladny farnosti
  • prodejem předmětů
  • prodejem vstupenek
  • dárcovskými textovými zprávami
0 mil. Kč
Vybráno
0 mil. Kč
Zbývá
0 mil. Kč
Finanční podíl farnosti

Přispějte nákupem:

Číslo účtu: 295281857/0300

Potvrzení o daru:
Lenka Žáková
llenkazakova@seznam.cz
728 613 286