Stavební část projektu byla ukončena. Kostel byl slavnostně otevřen 1. 10. 2022.

Děkujeme vám za vaše příspěvky,  pokud byste nám chtěli ještě přispět na údržbu kostela, můžete k tomu využít účet farnosti:

č. ú 227291789/0300

Děkujeme manažerovi projektu Pavlu Vlkovi a pracovníkům Biskupství brněnského, realizátorům díla, dárcům a sponzorům. Město Jaroměřice nad Rokytnou, kraj Vysočina a Nadace ČEZ věnovaly 3,9 mil. korun. Sbírky v kostele a dary fyzických a právnických osob činily 7,7 mil. korun, veřejná sbírka vynesla 1,3 mil. korun.

Vyúčtování veřejné sbírky pro „Záchranu kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny“

Sbírka konaná na základě osvědčení Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 6. 10. 2020, pod č.j. KUJI 98070/2020 OE45/2020.

Konání sbírky:                         1. listopadu 2020 – 31. července 2023

Číslo zvláštního účtu:             295281857/0300 ČSOB

Příjmy na bankovní účet:       Kč 1,319.842,-

Příjmy v hotovosti:                  Kč 45.000,-

Úroky z vkladů:                        Kč 270,58

Náklady spojené s konáním sbírky (poplatky za vedení účtu):         Kč 2.920,-

Čistý výtěžek veřejné sbírky tedy činí:                                                   Kč 1,362.192,58

Použito ke stanovené účelu:                                                                     Kč 1,362.192,58

Z veřejné sbírky byly uhrazeny platby za stavební a řemeslnické práce (1,096.324 Kč), restaurátorské práce (80.926 Kč), autorský dozor (32.670 Kč), truhlářské práce (25.000 Kč), čalounické práce (47.050 Kč), inženýrská činnost – monitoring a administrace projektu (80.223 Kč).

Toto vyúčtování je zveřejněno zde na webových stránkách Římskokatolické farnosti Jaroměřice nad Rokytnou https://farnostjaromerice.cz/, ve farním zpravodaji LEF a ve Zpravodaji města Jaroměřice nad Rokytnou.

 

Potvrzení o daru:
Lenka Žáková
llenkazakova@seznam.cz
728 613 286