Dřevěný křížek vyrobený ze stropních trámů z oratoře hraběte Jana Adama Questenberga. Jedná se o původní trámy z výstavby kostela kolem roku 1730.