Za váš dar klíč

  Milí dárci, Kdyby se nerealizovala rekonstrukce našeho kostela, byl by pro havarijní stav uzamčen. Vašim příspěvkem tedy symbolicky odemykáte dveře našeho chrámu i pro další generace. Tento obrázek je poděkováním. Můžete jej použít jako záložku do knihy nebo postupně za Vaše příspěvky získat dalších devět obrázků. Z nich složit obraz, přečíst větu v něm

Zlatá jeřabina

Milí přátelé, dovoluji si Vám v příloze poslat odkaz na milé ocenění Kraje Vysočina, a to za první místo, které jsme získali společně s odměnou 30 tis. v soutěži Zlatá jeřabina v kategorii Péče o kulturní dědictví s názvem: Obnova kostela sv. Markéty – záchrana kopule. https://www.kr-vysocina.cz/oceneni-v-krajske-ankete-zlata-jerabina-za-rok-2020-uz-jsou-v-rukach-svych-opravnenych-majitelu/d-4107371/p1=1013 Toto ocenění nám také pomůže s další propagací opravy a záchrany našeho chrámu v Jaroměřicích nad

Výzva

Výzva k roku sv. Josefa: je třeba očistit od betonu a asfaltu 40 dlažebních kamenů z kostela, aby se mohly použít do věže, zájemci si je mohou vyzvednout nebo očištěné vrátit ve středu v 16 hodin a v sobotu v 9 hodin ve stodole za farou

Název

Přejít nahoru