Milí dárci,
Kdyby se nerealizovala rekonstrukce našeho kostela, byl by pro havarijní stav uzamčen.
Vašim příspěvkem tedy symbolicky odemykáte dveře našeho chrámu i pro další generace.
Tento obrázek je poděkováním. Můžete jej použít jako záložku do knihy nebo postupně za Vaše příspěvky získat dalších devět obrázků. Z nich složit obraz, přečíst větu v něm ukrytou a objevit tajemství desátého klíče.

Vytiskněte si obrázek jako poděkování za Váš příspěvek do sbírky:

1. klíč – severní věž