Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou

IČ: 67006175
číslo účtu: 227291789/0300

Adresa:
Poděbradova 551,
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Farář
P. Mgr. Tomáš Holcner – tel.: 777 83 15 50; tomas.holcner@seznam.cz

Pastorační asistent

Mgr. Eva Šplíchalová – tel.: 737 975 487; evasplichal@seznam.cz

Redakční rada farního časopisu

Miroslava Prokopová – tel.: 724 510 727; mirka.prokop@seznam.cz
Jan Vlček – tel.: 776 303 384; j-vlcek@centrum.cz
Ivo Resl – tel.: 607 808 609; iiresl@seznam.cz
Mgr. Marie Čermáková Tomanová – tel.: 608 558 266; kremca79@gmail.com