Načítám Akce
akce již proběhla.

Milí dárci,
Kdyby se nerealizovala rekonstrukce našeho kostela, byl by pro havarijní stav uzamčen.
Vašim příspěvkem tedy symbolicky odemykáte dveře našeho chrámu i pro další generace.
Tento obrázek je poděkováním. Můžete jej použít jako záložku do knihy nebo postupně za Vaše příspěvky získat dalších devět obrázků. Z nich složit obraz, přečíst větu v něm ukrytou a objevit tajemství desátého klíče.

Vytiskněte si obrázek jako poděkování za Váš příspěvek do sbírky:

1. klíč severní věž

2. klíč hlavní vstup

3. klíč oratoř

4. klíč jižní věž

5. klíč zpěvácké kruchty

6. klíč varhany

7. klíč zákristie

8. klíč boční vstup

9. klíč kazatelna

10. klíčem odemykáme

Název

Přejít nahoru