KAŽDÁ POMOC SE POČÍTÁ

Veřejná sbírka: č. ú. 295281857/0300

Zahájili jsme veřejnou sbírku za účelem dofinancování projektu „Záchrana kostela svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou barokní perly Vysočina“ ve výši 112 mil. Kč

Dary zasílejte laskavě na účet číslo: 295281857/0300
K 31. 12. 2021 je na tomto účtu 1 milion korun

V případě zájmu o vystavení dokladu pro daňové účely se obraťte na Lenku Žákovou
e-mail: llenkazakova@seznam.cz, telefon: 728 613 286

Veřejná sbírka bude naplňována:

  • shromažďováním příspěvků na zvláštním daňovém účtu
  • složením hotovosti do pokladny farnosti
  • prodejem předmětů
  • prodejem vstupenek
  • dárcovskými textovými zprávami
0 mil. Kč
Vybráno
0 mil. Kč
Zbývá
0 mil. Kč
Finanční podíl farnosti

Přispějte nákupem:

Číslo účtu: 295281857/0300

Potvrzení o daru:
Lenka Žáková
llenkazakova@seznam.cz
728 613 286