Historie

Farní kostel svaté Markéty byl vysvěcen v roce 1738. Stal se Janu Adamu Questenbergovi jakousi zámeckou kaplí. Vznikal téměř současně s barokní přestavbou zámku a na jeho vzniku se proto podíleli i stejní umělci. Hlavním stavitelem byl s největší pravděpodobností Jakub Prandtauer.

Kostel je klasicky východně situovaný. Na západní straně je široké průčelí spojující dvě diagonálně postavené hranolové věže. Severní zvonová věž byla vystavěna již roku 1732, ale v roce 1773 se její vrchní část zřítila. Věž již nebyla uvedena do původního stavu, roku 1782 byl kostel dokončen dostavbou jižní věže, do té doby dovedené pouze do prvního patra. Zvony v severní věži, až na zvon svatá Markéta z roku 1702, byly dvakrát zrekvírovány, proto v roce 1994 přibyl na novou ocelovou zvonovou konstrukci zvon sv. Václav, Panna Maria Pomocnice a umíráček svatý Josef.

Velmi důležitou osobou pro výzdobu celého kostela se stal vídeňský výtvarník, umělecký poradce Karla VI. a šlechty, Konrád Adolf von Albrecht. Kolem roku 1728 vypracoval úplný program na výzdobu chrámu sv. Markéty v Jaroměřicích. Proto je celková koncepce kostela jednotná a tématicky vyvážená. Malířská i sochařská díla se navzájem doplňují a postupně gradují.

Chrám je centrální stavbou. Loď má tvar elipsy, jejíž délka je 20 m a šířka necelých 15 m, výška až k lucerně je 44 m. Obvod lodě kostela je rozdělen pilíři tak, že vytvářejí šest zaklenutých výklenků. Uprostřed jsou proti sobě dva větší oltáře zasvěcené Panně Marii a Pánu Ježíši. Oba oltářní obrazy od P. Innozenze Moscherosche představují disputace o Neposkvrněném početí Panny Marie a o Nejsvětější trojici. Dva zadní protilehlé oltáře jsou zasvěcené svatým Janům, Nepomuckému a Sarkandrovi. V předních rakvových relikviářích jsou voskové sochy, do nichž jsou vlepené ostatky svaté Reparaty a sv. Vincence. Ostatky světců z římských katakomb jsou oblečené do již zrestaurovaných dobových kostýmů. Na epištolní straně, před oltářem sv. Karla Boromejského je cínová křtitelnice kalichového tvaru, kterou vyrobil r. 1612 Lukáš z Jihlavy. Přízední kazatelnu pro dřívější jaroměřický kostel zhotovil r. 1689 rakouský řezbář Jan Joachim Litzendorfer (nebo Hitzendorfer). Na protější straně kazatelny je mariánský oltář s plastikou Panny Marie Immacullaty na zeměkouli. Oltář pochází ze zámecké kaple v Maříži.

V prvním patře kostela jsou čtyři zpěvácké chóry a vzadu jeden velký pro hudebníky. Na hlavním kůru jsou pneumatické varhany z roku 1974.

Loď kostela i presbytář jsou bohatě vyzdobeny freskami. Autorem freskové výzdoby lodi kostela i kopule je Karel František Tepper, oslavu svaté Markéty v presbytáři vytvořil F. A. Findt. Tento malíř je i autorem hlavního oltářního obrazu „Stvoření světla“. Před tímto obrazem se vznáší patronka kostela, svatá Markéta. Zlacený svatostánek kuželovitého tvaru je zdobený řezbami. Všechny oltáře v kostele lemují sochy světců, jejichž autorem je Kašpar Ober.

Kostel svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou byl postupně rekonstruován a interiér i částečně upraven pod vedením děkana Václava Küchlera od roku 1959.

Za vstupními dveřmi vzniklo v roce 1957 malé zádveří vytvořené Josefem Kapinusem. Na vnitřní velká vrata vyřezal čtyři evangelisty a traduje se, že jsou to portréty Otokara Březiny, Františka Bílka, Josefa Floriana a Jakuba Demla.

Před kostelem stojí sousoší svatých Cyrila a Metoděje od Josefa Axmana. Toto sousoší vzniklo jako projev vlastenectví za druhé světové války v roce 1943. Zasloužil se o něj P. Jan Podveský, finančně jej velkou měrou podpořil místní farník Antonín Hobza.

4 komentáře

 1. mirka napsal:

  Dobrý den, moc děkuju za připomínku …. nějak se ve farnosti nenašel nikdo zdatnější a já s vedením webových stránek nemám žádné zkušenosti, proto jsou na tak primitivní úrovni, ráda se pokusím s tím něco udělat ….. myslím, že si kostela vážíme, jen se asi nechlubíme … stejně Vám žádná fotka nenahradí to, co můžete zažít při návštěvě bohoslužby, koncertu, popř. prohlídky s průvodcem ….
  Přeji Vám radostné vánoční dny
  M. Prokopová

 2. Faustina napsal:

  Dobrý den,
  na internetových stránkách města i zámku jsem marně pátrala po fotkách zachycujících interiér kostela. Překvapilo mě, že ani stránkách farnosti nic takového nemáte. Je mi velmi líto, že zde sice hezky popisujete výzdobu kostela, ale není možné si ji prohlédnout. V Jaroměřicích máte krásnou barokní perlu, ale asi si jí příliš nevážíte a nechlubíte se s tím, co máte v širokém okolí opravdu jedinečného a obdivuhodného. Přimlouvám se o nápravu!

 3. mirka napsal:

  Je mi líto, ale spletl jste si stránky města se stránkami farnosti. Pokud mohu připomínku, tak do divadel se jezdilo léta letoucí, žádná novinka.

 4. Luana napsal:

  Dobrfd večer, chtěl bych poděkovat současne9mu zastupitelstvu za poře1de1ned ze1jezdů do diadevl, jsou to vždy pěkne1 představened a hezkfd ze1žitek, vždy mě to pohladed na duši, jsem moc re1d, že se prostřednictvedm našeho vfdborne9ho zastupitelstva mohu dostat do divadla. Přeji zastupitelstvu, aby ste1le dělalo kre1sne9 kulturned ze1jezdy do diadevl a aby jezdilo ste1le vedce lided. Toto je nejlepšed zastupitelstvo, ktere9 me1me a doufe1m , že dlouho budeme medt. Milan Zelenfd

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.