Varhany

Opravu varhan podpořilo Město Jaroměřice nad Rokytnou.

Opravu varhan podpořila Nadace ČEZ.

 

NEDOPUSŤME,

ABY BAROKNÍ KLENOT ONĚMĚL

- ADOPTUJ SI PÍŠŤALU A DARUJ JÍ HLAS“

 

K adopci byl vybrán jeden z nejnákladnějších rejstříků varhan, pátý jazyk – Trompeta. Bude zakázková na míru k Principálovému sboru dle menzuračních zadání mistra Smolky.

  • Adoptujícímu bude vydána „adopční listina“
  • Jméno adoptujícího bude možno u větších píšťal vyrýt přímo na píšťale

Cena píšťal:

Velká oktáva:                     6.600 Kč
Malá oktáva:                      4.400 Kč
1 – čárkovaná oktáva:        3.000 Kč
2 – čárkovaná oktáva:        2.000 Kč
3 – čárkovaná oktáva:        1.200 Kč

Způsob úhrady:

  • platba v hotovosti v sakristii u P. Jana Kováře
  • platba převodem na účet
číslo účtu:                      227291789/0300
variabilní symbol:         123
kolonka Vzkaz: uveďte číslo píšťaly popřípadě i jméno adoptujícího

Po zaplacení zašlete zprávu o platbě s popisem a číslem píšťaly a také Vaším jménem na e-mailovou adresu: pjankovar@seznam.cz

Věříme, že jste vybrali pečlivě. V nákresu v kostele uvidíte, které píšťaly jsou již adoptované, a které ještě stále čekají na svého majitele.

 

Oktáva Velká                               6 600 Kč
Tón Adoptující osoba / rodina
01 / C  Zaplaceno
02 / C#  Zaplaceno
03 / D  Zaplaceno
04 / D#   Zaplaceno
05 / E   Zaplaceno
06 / F Zaplaceno
07 / F#  Zaplaceno
08 / G  Zaplaceno
09 / G#  Zaplaceno
10 / A Zaplaceno
11 / A#  Zaplaceno
12 / H  Zaplaceno

 

Oktáva Malá                                 4 400 Kč
Tón Adoptující osoba/rodina
13 / C  Zaplaceno
14 / C#  Zaplaceno
15 / D  Zaplaceno
16 / D#  Zaplaceno
17 / E  Zaplaceno
18 / F  Zaplaceno
19 / F#  Zaplaceno
20 / G  Zaplaceno
21 / G#  Zaplaceno
22 / A  Zaplaceno
23 / A#  Zaplaceno
24 / H

 

Oktáva 1-čárkovaná                    3 000 Kč
Tón Adoptující osoba/rodina
25 / C  Zaplaceno
26 / C#  Zaplaceno
27 / D  Zaplaceno
28 / D#  Zaplaceno
29 / E  Zaplaceno
30 / F  Zaplaceno
31 / F#  Zaplaceno
32 / G  Zaplaceno
33 / G#
34 / A
35 / A#
36 / H

 

Oktáva 2-čárkovaná                   2 000 Kč
Tón Adoptující osoba/rodina
37 / C
38 / C#
39 / D
40 / D#
41 / E
42 / F
43 / F#  Zaplaceno
44 / G  Zaplaceno
45 / G#  Zaplaceno
46 / A  Zaplaceno
47 / A# Zaplaceno
48 / H Zaplaceno
Oktáva 3-čárkovaná                   1 200 Kč
Tón Adoptující osoba/rodina
49 / C  Zaplaceno
50 / C#  Zaplaceno
51 / D   Zaplaceno
52 / D#   Zaplaceno
53 / E   Zaplaceno
54 / F   Zaplaceno
55 / F#  Zaplaceno
56 / G   Zaplaceno