Modlitby matek

Hnutí Modlitby matek vzniklo v druhé polovině devadesátých let v Anglii. Veronica Walser spolu se svou švagrovou Sandrou tehdy psaly knihu o postavení dětí ve své zemi. Kniha obsahovala nejrůznější statistiky, např. kolik dětí droguje, kolik propadlo alkoholu, kolik jich je denně týraných. Hovořila o osamělých dětech, o dětské prostituci, o tom, že denně telefonuje v Anglii na linku důvěry deset tisíc dětí. Když si autorky toto číslo ověřovaly, s hrůzou zjistily, že kapacita linky důvěry je právě jen deset tisíc. Kolik dětí by asi denně volalo o pomoc, kdyby byla kapacita větší? Veronica se Sandrou byly těmito fakty otřeseny a přemýšlely, jak své děti a vnoučata ochránit před negativními dopady života současné společnosti. Tehdy Sandru v noci vzbudil hlas: „Modli se za své děti!“ Šla za Veronicou a přestože nevěděly, jak a co mají dělat, začaly se modlit každý den třetí desátek radostného růžence, který připomíná tajemství narození Ježíše Krista v Betlémě. Tak to trvalo měsíc. Potom se setkaly s dalšími třemi ženami se stejnou myšlenkou. Bez jakékoliv reklamy se společné modlení maminek rozšířilo velkou rychlostí po celém světě do více jak 100 zemí. Skupinky, jejichž členy jsou lidé různých církví i kultur, pracují např. v Číně, Mexiku, Rusku, Americe, Francii a vytvářejí nepřetržitý proud modliteb za děti. V České republice je už okolo pěti set modlitebních skupinek a koordinátorkou je Růžena Fialová z Brna. K Modlitbám matek postupně přibyla i hnutí Modlitby otců a Děti víry, všechna tři hnutí jsou sdružena pod komunitou Solace (útěcha).

Do společenství Modlitby matek se zapojují ženy, které si uvědomují svou velkou zodpovědnost za děti a zároveň cítí své omezené možnosti při jejich výchově a ochraně. Na vytvoření skupinky stačí dvě maminky, které si důvěřují.  Panuje mezi námi velmi přísná zásada mlčenlivosti. O problémech, jež si svěřujeme při setkání, se nesmí mluvit nikde venku. Modlíme se za své děti a v prosbách se připojujeme ke všem modlícím se maminkám světa. Takto se vytváří nekonečný řetězec, protože i když spíme, někde v Austrálii prosí jiné zase za nás. Cílem modliteb ale není „vynucení si“ zázraku. Jde především o upevnění vlastní víry a jistoty, že Bůh dává našim dětem vše, co potřebují. Chce, abychom uvěřili, že i když cítíme strach a bezmoc, když se nám zdají naše problémy beznadějné, u něho není nic nemožné. Někdy se změní těžká situace, jindy se změní náš pohled na ni.

Naše společenství Modlitby matek 

Do České republiky přijela zakladatelka hnutí paní Veronika Walser poprvé v listopadu 1996, při její druhé návštěvě o rok později jsme se s ní mohli setkat i v našem kostele. Krátce před tím vznikla naše skupinka kamarádek na mateřské  dovolené. Nejdříve jsme se scházely dopoledne i s dětmi. Některé maminky přestaly do skupinky chodit, protože nastoupily do práce, jiné naopak přibyly. Bylo i období, kdy se scházely pouze dvě. Díky tomu, že vytrvaly, se za těch 15 let v našem společenství vystřídalo přes 20 maminek. V současné době se scházíme vždy jeden večer za měsíc, v průměru je nás okolo deseti. Kontakt: Mirka Prokopová, tel. 724510727

Modlitby matek – babiček

Po Veroničině návštěvě vznikla v Jaroměřicích skupinka babiček, která po čase zanikla. V roce 2012 však několik „novopečených“ babiček vytvořilo novou skupinku Modliteb matek – babiček. Schází se jednou za měsíc. Kontakt: Marta Šulová, tel. 722931466

Společenství maminek na mateřské dovolené

Milé maminky, chtěla bych vás pozvat na společné setkávání. Jedná se o společenství matek modlících se za děti. První setkání se uskuteční v pondělí 18. února v 9 hodin ráno u Šplíchalů (naproti mlékárně), č.p. 197. Setkávat se budeme jednou za 14 dní a na dalších podrobnostech se domluvíme. Kontakt: Eva Šplíchalová, tel. 737975487

Modlitby matek – babiček v Bohušicích

Bohušice jsou malá obec asi se 120 obyvateli a 60 domy. Lidé jsou zde činorodí, stále se něco děje a buduje. Nelze vypočítávat všechny akce, které se zdařily, protože jich bylo mnoho. Patří sem i růžencové společenství, které se schází od roku 2005 jednou za týden. Původně nás bylo 8 babiček, ale paní Marie Doležalová nás předešla na věčnost, kde se s ní jistě brzy shledáme. V měsíci květnu konáme májové pobožnosti v kapličce zasvěcené Cyrilu a Metodějovi. V zimních měsících máme umožněno se scházet v obecní místnosti, kde je vytopeno a jsme za to vděčné. Prosíme a děkujeme za požehnání pro obec a její občany, které nás provází. Od letošního roku jsme se zapojily do společenství MODLITEB MATEK – babiček. Naše přání je, aby mezi nás přišly další babičky, maminky i děti, aby byly naše prosby a díkůvzdání dokonalejší. Pod vedením Ducha svatého o to prosíme.

Ludmila Soukupová, tel. 732701835