Chrámový sbor

Činnost Chrámového pěveckého sboru Jaroměřice nad Rokytnou započala za působení P. Josefa Peksy, který roku 1895 založil v Jaroměřicích Jednotu sv. Josefa, kde usiloval především o pěstování zpěvu.

Velkým pomocníkem mu byl vynikající hudebník, upravovatel lidových písní a komponista, regenschori Bohumír pokorný. Roku 1935 přichází nový ředitel kůru a učitel hudby Josef Reichel. Za jeho dlouhého působení sbor často spolupracoval se členy místního symfonického orchestru. Po Reichelovi vedli sbor varhaníci Vladimír Čech a František Vejtasa. Od roku 1986 se ujal řízení sboru prof. Alois Kunst. Jeho velice plodná činnost jako varhaníka, autora řady skladeb a úprav byla předčasně ukončena náhlou smrtí roku 1992. Od toho roku je sbormistrem Ladislav Šabacký.

V současné době má sbor kolem čtyřiceti členů a pravidelně zpívá při církevních obřadech, slavnostních mších i koncertech. Sbor se podílí nejen na bohoslužbách ve svém krásném barokním kostele, ale obohacuje také hudební život města, které má velkou hudební tradici.

Ta se započala v době Mozartově, když na zámku v Jaroměřicích provedl František Václav Míča první českou operu. Hudební tradice se rozvíjí až do současnosti.

Každoročně se na zámku i v kostele pořádá Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského. Je častým organizátorem koncertů zahraničních pěveckých sborů, orchestrů a varhaníků (USA, Anglie, SRN, Rakousko). Nejčastěji vystupoval v Rakousku. V dubnu 2003 byl na koncertním recipročním zájezdu v Holandsku a v říjnu přivítal holandský pěvecký sbor ze Sprang Capelle v Jaroměřicích n. Rokytnou a v květnu roku 2004 vystupoval chrámový sbor na festivalu v San Marinu.