Charismatické modlitební společenství

Společenství není v současné době funkční, neschází se.

 

Scházíme se každé první úterý v měsíci v 19 hodin v kostele u svatostánku, když je zima v dětské kapli. Naše společenství vede Duch svatý, rozjímáme nad písmem a sdílíme společně svou víru.

Fungujeme už několik let. Není nás mnoho (bývá nás tak 6 – 8), ale o to víc si věříme a klademe poměrně velký důraz na důvěrnost. Jinak jsme ale otevřené společenství a přivítáme mezi sebou každého, kdo se chce modlit vlastními slovy, chválit Pána za vše, čím žijeme.

Nemodlíme se jen za svoje potřeby, ale sdělujeme Bohu i prosby a díky druhých, kteří nás o to požádají. Někdy vyvíjíme i vlastní iniciativu. Vzešlo od nás i několik aktivit, které pak proběhly ve farnosti.

Kontakt: Jana Kopečková: honzik.kopeckova@seznam.cz, telefon: +420777014575