Modlitební růžencové společenství

  • Představuje se Vám společenství farníků z Popovic, které vzniklo v roce 2006 z Májových pobožností v naší kapli. Od té doby se scházíme každou středu v 18 hodin a to i v zimě, když teploměr v kapli ukazuje – 1°C. Naše setkání začínáme rozjímavým růžencem a jednotlivé desátky se modlíme na různé úmysly. Čteme si z Bible, od srdce si zpíváme, modlíme a vyprošujeme si Boží požehnání na další dny.
  • Ještě máme tajné přání a to byste nám mohli splnit právě Vy, kteří si nyní o nás čtete. Naše tajné přání je, že se otevřou dveře do kaple a vejde někdo nový, možná i Vy.
  • Proto jste srdečně zváni mezi nás do kaple sv. Matouše v Popovicích, která byla postavena v průběhu 18. století na křižovatce cest Jaroměřice nad Rokytnou, Dolní Lažany a Lesůňky. V kapli se lidé scházeli k modlitbě a také k májovým pobožnostem.
  • Kapli zdobí malá věžička se zvonem, který má svojí historii. Za druhé světové války byl odebrán na válečné účely. Po skončení války byl nalezen a vrácen na původní místo, aby mohlo opět zvonit pro občany z Popovic, a to ráno, v poledne, večer a v pátek ve tři hodiny odpoledne. Zvon také oznamoval úmrtí v obci a doprovázel pohřební průvod, který procházel kolem kaple nejen z Popovic, ale i z Lesůňěk a Dolních Lažan.
  • Bohužel, jak se měnil politický režim v naší republice, tak utichal hlas zvonu a modlitby v kapli. Zvon nyní oznamuje pouze úmrtí v obci, ale co nás může těšit, po 42 letech je slyšet modlitba z kaple, která je nyní opravena a opět září v plné kráse. Její dveře jsou otevřeny pro všechny lidi.

Farníci z Popovic