Bohoslužby

Podrobný rozpis bohoslužeb:

pořad bohoslužeb ke stažení: 14. 4. – 26. 5. 2019

pořad bohoslužeb ke stažení: 26. 5. – 7. 7. 2019

květen
2019
Neděle
19.

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

sbírka na Charitu

7.30 Jaroměřice na společný úmysl
za Františka Svobodu, rodiče Smutných a tři dcery
za Julia Hotového, vnuka, dceru, manželku a rodiče
za Jaroslavu Machátovou a její rodiče
9.00 Myslibořice za rodinu Křižovu a syna Jaroslava s manželkou
10.30 Jaroměřice za rodinu Havlenovu, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu
19.00 Jaroměřice za Františka a Marii Janů, za živé i zemřelé
Pondělí
20.
památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
Úterý
21.
19.00 Jaroměřice na úmysl dárce
Středa
22.
19.00 Jaroměřice za rodiče, sourozence, vnučku a celou rodinu
Čtvrtek
23.
15.30 Myslibořice
19.00 Jaroměřice za rodiče, sourozence a vnučku
po mši svaté tichá adorace
Pátek
24.
Noc kostelů v České republice, www.nockostelu.cz
19.00 Jaroměřice za rodinu Chocholoušovu, Tomanovu a Reslovu
Sobota
25.

 

květen – červen
2019
Neděle
26.

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7.30 Jaroměřice na společný úmysl
za Aloisii a Josefa Kotačkovy a jejich rodiče
za Vladimíra Vorla a dvoje rodiče
9.00 Myslibořice za Marcelu Novákovou, rodiče a celou rodinu
10.30 Jaroměřice za rodinu Hálovu a duše v očistci
19.00 Jaroměřice za farnost
Pondělí
27.
sv. Augustin z Cantebury
Úterý
28.
sv. Emil
19.00 Jaroměřice za živou a zemřelou rodinu Pokorných a na poděkování za přijatá dobrodiní
Středa
29.
sv. Maximin
19.00 Jaroměřice za zemřelou Orisiji Husovou a duše v očistci
Čtvrtek
30.
Památka sv. zdislavy
15.30 Myslibořice
19.00 Jaroměřice za Vladimíra Čecha, otce, příbuzné a nemocné
po mši svaté tichá adorace
Pátek
31.
Svátek Navštívení Panny Marie
19.00 Jaroměřice za vnoučata, pravnoučata a jejich rodiče
Sobota
1. 6.
Památka sv. Justina, mučedníka

Mezinárodní den dětí

18.00 Jaroměřice pobožnost 1. soboty

 

červen
2019
Neděle
2.

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Sbírka na pomoc křesťanům na Blízkém východě

7.30 Jaroměřice za manžela, dvoje rodiče, celou přízeň a duše v očistci
9.00 Myslibořice na poděkování za dar života, rodiče, sourozence a švagry
10.30 Jaroměřice na společný úmysl
za dar života, za zemřelé rodiče, sourozence a švagry a za všechny duše v očistci
za Jaromíra Jelínka a rodiče Svobodovy
19.00 Jaroměřice za farnost
Pondělí
3.
sv. Karel Lwanga a druhové, mučedníci
Úterý
4.
sv. František Caracciolo
19.00 Jaroměřice za Radka Bittera a živou a zesnulou rodinu Bitterovu
Středa
5.

Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Pastorační rada farnosti

19.00 Jaroměřice za živou a zemřelou rodinu Krotkých, Svobodovu a duše v očistci
Čtvrtek
6.
sv. Norbert
15.30 Myslibořice
19.00 Jaroměřice za rodinu Chocholoušovu, Tomanovu a Čamrovu
po mši svaté tichá adorace
Pátek
7.
sv. Robert

První pátek v měsíci, návštěva nemocných

14:30 Příložany
19.00 Jaroměřice

za Miroslava Dvořáka, syna, rodiče a sourozence
po mši svaté adorace a svátostné požehnání

Sobota
8.

 

 

červen 2019
Neděle
9.

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

sbírka na Charitu

7.30 Jaroměřice na společný úmysl
za rodiče Salákovy, dceru, zetě a snachu
za živou a zemřelou rodinu Skuciusovu a Bémovu
9.00 Myslibořice za rodinu Polanskou a dceru Annu
10.30 Jaroměřice za farnost
19.00 Jaroměřice na společný úmysl
za živou a zemřelou rodinu Velebovu, Janíčkovu a duše v očistci
za Karla a Julii Pudilovy, za Marii Polínkovou a manžela, za děti a vnoučata
Pondělí
10.
Úterý
11.
Památka sv. Barnabáše, apoštola
19.00 Jaroměřice
Středa
12.
sv. Jan z Fakunda
19.00 Jaroměřice za Miluši Krátkou, rodiče a přízeň
Čtvrtek
13.
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

sv. Antonín z Padovy

15.30 Myslibořice
19.00 Jaroměřice po mši svaté tichá adorace
Pátek
14.
sv. Anastáz
19.00 Jaroměřice
Sobota
15.

Neděle
16.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7.30 Jaroměřice na společný úmysl
za Rudolfa Švaříčka, rodiče a vnuka Milana
za živou a zemřelou rodinu Husovu, přízeň a duše v očistci
9.00 Myslibořice za farnost
10.30 Jaroměřice na společný úmysl
za Jana Karšulína, sourozence, rodiče Karšulínovy a Míčovy
za Antonína a Marii Vocílkovy, dvoje rodiče a za živou a zemřelou přízeň a Janu Zoufalou
za Rudolfa Švaříčka, rodiče a vnuka Milana
za živou a zemřelou rodinu Kruntorádovu, Císařovu a Kopečkovu
za Andělu a Vladimíra Pasekovy a Františka Heřmánka
19.00 Jaroměřice za rodiče Vlčkovy a dceru Irenu

 

2 komentáře

  1. vaugustin napsal:

    Dekujeme , velmi nam tyto stranky pomohly…

  2. Leandro napsal:

    Evo, děkuji za ne1dherne9 ilustrace k Brokovine1m. Bez nich by knedžka nelyba takove1, jake1 nakonec je. Snad se bude ledbit i čtene1řům.Poděkove1ned patřed i nakladateli Vle1ďovi Kriglovi, že do toho s ne1mi šel .Asi bychom měli poděkovat take9 hlavnedm hrdinům Noře a Brokovi. Vždyť bez nich by naše společne9 dedlko nespatřilo světlo světa.Jarda

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.