Bohoslužby

Podrobný rozpis bohoslužeb:

pořad bohoslužeb ke stažení: 1. 12. – 19. 1. 2020

prosinec 2019
Neděle
1.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

křestní neděle,
sbírka na opravy a podporu pastorace
žehnání adventních věnců

7.30 Jaroměřice, farní kaple za manžela Jana Zavadila, sourozence a jejich rodiče
9.00 Myslibořice za farnost
10.30 Jaroměřice, Lidový dům na společný úmysl
za rodinu Svobodovu, Kratochvílovu, Dočekalovu, Kuchaříkovu a duše v očistci
za Marii a Karla Nedvědických, sourozence a rodiče
18.00 Jaroměřice, farní kaple za živou a zemřelou rodinu Šulovu
Pondělí
2.
Úterý
3.
sv. Františka Xaverského, kněze

mše svatá pro děti

18.00 Jaroměřice, farní kaple za Marii a Karla Pátkovy, dvoje rodiče a duše v očistci
Středa
4.
18.00 Jaroměřice,
farní kaple
za rodinu Chocholoušovu, Tomanovu a Reslovu
Čtvrtek
5.
15.30 Myslibořice
18.00 Jaroměřice,
farní kaple
za Víta Hobzu a dvoje rodiče
po mši svaté tichá adorace
Pátek
6.

sv. Mikuláš

první pátek v měsíci
návštěva nemocných

6.15 Jaroměřice, farní kaple RORÁTY
s prosbou za uzdravení
14.30 Příložany
Sobota
7.

sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

 

prosinec
2019
Neděle
8.

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

7.30 Jaroměřice, farní kaple za farnost
9.00 Myslibořice za Jiřinu Horákovu a dvoje rodiče
10.30 Jaroměřice, Lidový dům na společný úmysl
za rodiče, vnučku a za uzdravení vnuka
za živou a zemřelou rodinu Bitterovu a rodičeMikulášská besídka pro děti naší farnosti
18.00 Jaroměřice, farní kaple za Karla a Julii Pudilovy, Marii Polínkovou a manžela, za děti a vnoučata
Pondělí
9.
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
18.00 Jaroměřice, farní kaple
Úterý
10.

     mše sv. pro děti

18.00 Jaroměřice, farní kaple za Karla Polického, manželku a syna
Středa
11.
7.30 Jaroměřice, farní kaple
Čtvrtek
12.
15.30 Myslibořice
18.00 Jaroměřice, farní kaple po mši svaté tichá adorace
Pátek
13.
sv. Lucie, panny a mučednice
6.15 Jaroměřice, farní kaple

 roráty

Sobota
14.
sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

 

prosinec
2019
Neděle
15.

3. NEDĚLE ADVENTNÍ

7.30 Jaroměřice, farní kaple za Jaroslava Hutaře a dvoje rodiče, dva bratry a sestru
9.00 Myslibořice za farnost
10.30 Jaroměřice, Lidový dům za děti s rodinami a zemřelé z rodiny

zpívá chrámový sbor

18.00 Jaroměřice, farní kaple za Josefa Částka a ostatní zemřelé z rodiny Částkovy a Hanákovy
Pondělí
16.
Úterý
17.
           mše sv. pro děti
18.00 Jaroměřice, farní kaple
Středa
18.
7.30 Jaroměřice, farní kaple
Čtvrtek
19.
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
15.30 Myslibořice
18.00 Jaroměřice, Lidový dům za Františku a Bohuslava Benešovy, děti a duše v očistci
po mši svaté tichá adorace
Pátek
20.
6.15 Jaroměřice, farní kaple

 roráty

Sobota
21.

 

prosinec
2019
Neděle
22.

4. NEDĚLE ADVENTNÍ

7.30 Jaroměřice, farní kaple za Štěpánku a Antonína Machátovy
9.00 Myslibořice
10.30 Jaroměřice, Lidový dům za farnost
18.00 Jaroměřice, Lidový dům  14 – 15.30 hod. zpovídání v Mor. Budějovicích v kostele
od 17 hod. zpovídání v Lidovém domě
Pondělí
23.
Úterý
24.
VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ
15.00 park zámku za víru pro děti a jejich rodiny
??? Myslibořice kostel – otec Václav
22.00 park zámku
Středa
25.
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
7.30 Jaroměřice,
farní kaple
9.00 Myslibořice za Bohuslava Mika a živou a zemřelou rodinu
10.30 Jaroměřice,
Lidový dům
Čtvrtek
26.
SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA
7.30 Jaroměřice,
farní kaple
9.00 Myslibořice
10.30 Jaroměřice,
Lidový dům
za Jarmilu Pudilovou a celou rodinu
Pátek
27.
sv. Jana, apoštola a evangelisty

koncert Lidový dům

18.00 Jaroměřice, farní kaple na poděkování za přijatá dobrodiní
Sobota
28.

sv. Mláďátek betlémských, mučedníků

Neděle
29.

SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

7.30 Jaroměřice, farní kaple  
9.00 Myslibořice
10.30 Jaroměřice, Lidový dům na společný úmysl
za živou a zemřelou rodinu Dvořákovu, Jelečkovu, Kuželovu, Novotných a Nedvědických
za dceru a její děti
14.30 Jaroměřice, „Míčův“ dům Vánoční koledování pro chrám sv. Markéty koncert chrámového sboru
18.00 Jaroměřice, farní kaple  za farnost

 

2 komentáře

  1. vaugustin napsal:

    Dekujeme , velmi nam tyto stranky pomohly…

  2. Leandro napsal:

    Evo, děkuji za ne1dherne9 ilustrace k Brokovine1m. Bez nich by knedžka nelyba takove1, jake1 nakonec je. Snad se bude ledbit i čtene1řům.Poděkove1ned patřed i nakladateli Vle1ďovi Kriglovi, že do toho s ne1mi šel .Asi bychom měli poděkovat take9 hlavnedm hrdinům Noře a Brokovi. Vždyť bez nich by naše společne9 dedlko nespatřilo světlo světa.Jarda

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.