Bohoslužby

Podrobný rozpis bohoslužeb:

pořad bohoslužeb ke stažení: 20. 5. – 1. 7. 2018

 

květen
2018
Neděle
20.

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

                    sbírka na charitu

 

7.30 Jaroměřice na společný úmysl
za Julia Hotového, vnuka, dceru, manželku, rodiče, za rodinu Durdovu a Dolákovu
za Jaroslavu Machátovou a její rodiče
za Aloisii a Josefa Kotačkovy a jejich rodiče
9.00 Myslibořice za farnost
10.30 Jaroměřice na společný úmysl
za živou a zemřelou rodinu Krištofovu a duše v očistci
za rodiče a vnuka
za Andělu a Vladimíra Pasekovy a Františka Heřmánka
18.00 Jaroměřice za Marii a Karla Nedvědických, sourozence a rodiče
Pondělí
21.
Úterý
22.
18.00 Jaroměřice na poděkování za Boží pomoc a ochranu
Středa
23.
18.00 Jaroměřice za rodiče Hobzovy a celou přízeň
Čtvrtek
24.
svátek Ježíše Krista, nejvyššího a něčného velekněze
16.30 Myslibořice
18.00 Jaroměřice za živou a zemřelou rodinu Pacolovu
 po mši svaté tichá adorace
Pátek
25.
Noc kostelů – www.nockostelu.cz
18.00 Jaroměřice za Arnošta a Andělu Šabatkovy a přízeň
Sobota
26.
památka sv. Filipa Neriho, kněze
Pouť z Jaroměřic do Hlubokých Mašůvek, organizuje P. Ladislav Hubáček, SDB,
tel. 568 421 349

 

 

květen – červen
2018
Neděle
27.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7.30 Jaroměřice na společný úmysl
za Bohumila Filipského, dvoje rodiče a syna Marka
9.00 Myslibořice za Antonii Ševčíkovou a její dcery Zdenku, Helenu a Annu
10.30 Jaroměřice na společný úmysl
za děti, jejich rodiny, rodiče, dobrodince i
za rodinu Polanskou, rodiče Křížovy, syna a zetě
18.00 Jaroměřice za farnost
Pondělí
28.
Úterý
29.
18.00 Jaroměřice na poděkování za dar života s prosbou o ochranu Panny Marie ročniku 1933
Středa
30.
památka sv. Zdislavy
18.00 Jaroměřice za Vladimíra Čecha, otce, příbuzné a nemocné
Čtvrtek
31.
 svátek Navštívení Panny Marie
16.30 Myslibořice
18.00 Jaroměřice za živou a zemřelou rodinu Sigmundovu a rodiče Jílkovy
po mši svaté tichá adorace
Pátek
1. 6.

památka sv. Justina, mučedníka

první pátek v měsíci

dopoledne návštěva nemocných a po mši svaté adorace a svátostné požehnání

18.00 Jaroměřice za vnoučata, pravnoučata a jejich rodiče
Sobota
2. 6.
 12.00 Jaroměřice svatba Kamila Dvořáková a Ondřej Antoš

 

červen
2018
Neděle
3.
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – po mši svaté PRŮVOD BOŽÍHO TĚLA

sbírka na opravy a podporu pastorace

8.00!!! Jaroměřice na společný úmysl
za manžela, dvoje rodiče, duše v očistci a celou přízeň
za za živou a zemřelou rodinu Skuciusovu a Bémovu
9.00 Myslibořice za farnost
10.30 Jaroměřice mše svatá nebude!!!
18.00 Jaroměřice za syna Radka, manžela a dvoje rodiče
Pondělí
4.
Úterý
5.
 památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
17.30 Ratibořice  mše svatá
18.00 Jaroměřice za Miluši Krátkou, rodiče a přízeň
Středa
6.
18.00 Jaroměřice za živou a zemřelou rodinu Krotkých, Svobodovu a duše v očistci
Čtvrtek
7.
7.30 Jaroměřice za rodinu Šabatovu, Pojerovu a duše v očistci
16.30 Myslibořice
18.00 Jaroměřice za Miroslava Dvořáka, syna, rodiče a sourozence
po mši svaté tichá adorace
Pátek
8.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
7.30 Jaroměřice za zemřelou rodinu Bohuslavovu a přízeň
17.00 Jaroměřice zpověď pro děti a rodiče před prvním svatým přijímáním, po mši svaté nácvik a liturgie na první svaté přijímání
18.00 Jaroměřice za rodinu Chocholoušovu, Tomanovu a Čamrovu
Sobota
9.
památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
12.00 Jaroměřice svatba Alena Prátová a Libor Hrůza
14.00 Jaroměřice svatba Adrijana Rusynová a Zdeněk Sláma

 

červen
2018
Neděle
10.

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7.30 Jaroměřice na společný úmysl
za rodinu Velebovu, Janíčkovu a duše v očistci
za živou a zemřelou rodinu Husovu, přízeň a duše v očistci
za Antonía a Marii Vocílkovy, dvoje rodiče a za živou a zemřelou rodinu
9.00 Myslibořice za Bohumila Stejskala, manželku a dvoje rodiče
10.30 Jaroměřice první svaté přijímá pro děti z farností Jaroměřice a Myslibořice
za farnost a za rodiny a děti, které jdou k prvnímu svatému přijímání
18.00 Jaroměřice za Julii Pudilovou, manžela, Marii Polínkovou a manžela
Pondělí
11.
památka sv. Barnabáše, apoštola
Úterý
12.
18.00 Jaroměřice za Irenu Hérovou
Středa
13.
památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učetele církve
18.00 Jaroměřice za celou rodinu Císařovu, Kruntorádovu a Kopečkovu
Čtvrtek
14.
16.30 Myslibořice
18.00 Jaroměřice za živou a zemřelou rodinu Peschovu a zemřelou rodinu Karáskovu
po mši svaté tichá adorace
Pátek
15.
18.00 Jaroměřice za rodinu Ošmerovu, Toufarovu, manžela, syna a celou přízeň a za otce Pekárka
Sobota
16.
12.00 Jaroměřice svatba Michaela Mácová a David Bednář
Neděle
17.

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ   

7.30 Jaroměřice na společný úmysl
za rodinu Krejčovu, Velebovu a duše v očistci
za Rudolfa Švaříčka, rodiče a vnuka Milana
za rodiče Vlčkovy a dceru Irenu
9.00 Myslibořice za farnost
10.30 Jaroměřice na společný úmysl
za Jana Karšulína, sourozence, rodiče Karšulínovy a Míčovy
za rodinu Kratochvílovu
za Marii Votavovou, rodiče Vybíralovy a živou a zemřelou přízeň
18.00 Jaroměřice za Františka a Marii Janů a celou rodinu

 

2 comments

  1. vaugustin napsal:

    Dekujeme , velmi nam tyto stranky pomohly…

  2. Leandro napsal:

    Evo, děkuji za ne1dherne9 ilustrace k Brokovine1m. Bez nich by knedžka nelyba takove1, jake1 nakonec je. Snad se bude ledbit i čtene1řům.Poděkove1ned patřed i nakladateli Vle1ďovi Kriglovi, že do toho s ne1mi šel .Asi bychom měli poděkovat take9 hlavnedm hrdinům Noře a Brokovi. Vždyť bez nich by naše společne9 dedlko nespatřilo světlo světa.Jarda

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.